Ogłoszony jesienią 2022 r. przetarg na opracowanie dokumentacji dla poszerzenia autostrady A1 pomiędzy Toruniem i Włocławkiem zakończył się unieważnieniem. W związku z tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wprowadziła szereg zmian w opisie przedmiotu zamówienia i w efekcie w kolejnym przetargu, który ogłoszono w styczniu br., oferty złożyło aż dziewięciu wykonawców.

Rozbudowa autostrady A1 - mapa Foto: GDDKiA
Rozbudowa autostrady A1 - mapa

Po sprawdzeniu ofert GDDKiA za najkorzystniejszą uznała tę złożoną przez firmę Voessing Polska. Wartość oferty to 2 mln 976 tys. 600 zł. Zadaniem zwycięzcy będzie opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla poszerzenia autostrady A1. Dopiero po uzyskaniu DŚU będzie można rozbudować A1 o trzeci pas ruchu w obie strony na 35-kilometrowym odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.

Autostrada A1 Foto: GDDKiA
Autostrada A1

Cała inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo na autostradzie A1 i zwiększyć jej przepustowość, a tym samym skrócić czas przejazdu tą drogą. Ponadto po rozbudowie parametry techniczne A1 zostaną dostosowane do prognozowanego wzrostu natężenia ruchu, które będzie wiązało się z przejęciem w przyszłości ruchu relacji Szczecin — Warszawa na obecnej autostradzie A2 przez drogę ekspresową S10. Ta druga na odcinku Włocławek — Toruń będzie miała wspólny przebieg z A1. Planowany termin realizacji prac budowlanych przypada na lata 2029-31.