Od 23 grudnia 2022 r. kierowcy mają już do dyspozycji 275 km nowej drogi ekspresowej S7 od węzła Gdańsk Południe do Płońska. Teraz Wojewoda wydał zgodę na realizację kolejnego odcinka. Będzie to 13 km droga ekspresowa S7 Siedlin-Załuski.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji umożliwi uruchomienie procedur odszkodowawczych za przejęte nieruchomości oraz rozpoczęcie robót. Takie prace trwają już zresztą na sąsiednich odcinkach trasy S7.

S7 Siedlin - Załuski Foto: GDDKiA
S7 Siedlin - Załuski

Na odcinku Modlin-Czosnów roboty w terenie rozpoczęły się na początku września 2022 r. Dla odcinka Załuski-Modlin pod koniec grudnia 2022 r. uzyskano decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dla trasy głównej, a wykonawca rozpoczął tam prace. Teraz otrzymano również ZRID dla nowego przebiegu DK62 zlokalizowanego w rejonie węzła Ostrzykowizna.

W przygotowaniu jest także ostatni fragment trasy S7 na północ od Warszzawy-wlot S7 od północy do miasta i węzła na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S8. Jego realizację podzielono na dwa odcinki. Czosnów-Kiełpin, gdzie w toku jest postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę trasy. Dla odcinka Kiełpin-Warszawa przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Przetarg ma się odbyć w I połowie 2023 r.

Mapa sieci dróg krajowych woj. mazowieckiego Foto: GDDKiA
Mapa sieci dróg krajowych woj. mazowieckiego

Wykonawcą odcinka, dla którego Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (S7 SIedlin-Załuski) jest Aldesa Construcciones Polska. Wartość całego kontraktu to ok. 692,5 mln zł. Dla tego odcinka zakończono etap projektowania. Kolejnym jest realizacja robót w terenie.

Obecna DK7 Siedlin - Załuski, skrzyżowanie z drogą wojewódzką 571 w Przyborowicach Foto: GDDKiA
Obecna DK7 Siedlin - Załuski, skrzyżowanie z drogą wojewódzką 571 w Przyborowicach

Trasa tego odcinka przebiegać będzie w miejscu obecnej dwujezdniowej DK7, gdzie powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa S7 z trzema pasami ruchu. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe, Poczernin i Przyborowice, drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).