Nowe drogi powstaną w ramach budowy trasy ekspresowej S12 od Chełma do granicy z Ukrainą. Podpisane porozumienie obejmuje zaprojektowanie i budowę dróg służących do obsługi istniejącego drogowego przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku. W ramach tej samej inwestycji powstanie także dojazd do planowego dopiero Terminala Samochodowego w Okopach na odcinku ok. 2,5 km od Okopów w stronę granicy po obu stronach jezdni. Oba odcinki mają powstać w latach 2024-2027.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Droga S12 Piaski - Dorohusk

Jak informuje GDDKiA Droga ekspresowa S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku będzie liczyć ok. 75 km. Nie będzie zbudowana na bazie istniejącej już drogi, ale w całości będzie biec nowym śladem, który przecinać będzie tereny rolnicze, ale omijać obszary zurbanizowane oraz cenne przyrodniczo. Trasa, która powstanie będzie dwujezdniową drogą, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji powstaną również drogi do obsługi ruchu lokalnego.

Mapa odcinka S12 Chełm - Dorohusk i woj. lubelskiego Foto: GDDKiA
Mapa odcinka S12 Chełm - Dorohusk i woj. lubelskiego

Obecnie prowadzone jest już postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla obwodnicy Chełma o długości ok. 13,6 km. Prowadzi je Lubelski Urząd Wojewódzki. Umożliwi ona rozpoczęcie robót w terenie. W przetargach wyłoniono już także wykonawców odcinków Piaski — Dorohucza oraz Chełm — Dorohusk. Podpisanie umów planowane jest na II kwartał 2023 r.