O udanej operacji poinformował Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, uczestniczyły w niej także policja, straż miejska oraz zaangażowani mieszkańcy. 26 kwietnia pierwsza ptasia rodzina bezpiecznie dotarła z Kanału Piaseczyńskiego przez ruchliwą ul. Czerniakowską do Portu Czerniakowskiego i dalej do Wisły.

To dopiero początek wędrówek nurogęsi z młodymi, pokonujących drogę z Łazienek Królewskich w kierunku rzeki. Służby proszą, zwłaszcza kierowców, o zachowanie szczególnej ostrożności i wolniejszą jazdę w rejonie ulic Czerniakowskiej i Myśliwieckiej w Warszawie. Mieszkańcy nie powinni podchodzić do płochliwych ptaków oraz trzymać psy na smyczy.

Pobliski Park Agrykola jest stale monitorowany. Jeśli służby zauważą, że ptaki zmierzają w kierunku Wisły, zatrzymywany jest ruch samochodowy. W kolejnych tygodniach spodziewane się następne wędrówki ptasich rodzin. Migracje nurogęsi trwają od kwietnia do czerwca.