W lutym Minister Infrastruktury zatwierdził program inwestycji pod budowę elektrowni jądrowej oraz drogi dojazdowej do planowanego obiektu. Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje dokumenty do ogłoszenia przetargu na opracowanie Koncepcji programowej z wyznaczeniem możliwych wariantów przebiegu trasy i materiałów niezbędnych do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Wiadomo już, że wstępne plany zakładają budowę ok. 35-kilometrowej, jednojezdniowej drogi głównej ruchu przyspieszonego (klasa GP) łączącej elektrownie z drogą ekspresową S6. Obie trasy mają się łączyć ze sobą na węźle Łęczyce.

Budową elektrowni zajmie się spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), a obiekt powstanie w nadmorskiej gminie Choczewo w lokalizacji "Lubiatowo-Kopalino". Spółka będzie się teraz ubiegać o uzyskanie decyzji administracyjnych dla umiejscowienia przyszłej elektrowni – dlatego dokładna lokalizacja elektrownie nie jest jeszcze ostatecznie zatwierdzona.