Ministerstwo Infrastruktury opublikowało już projekty trzech rozporządzeń wykonawczych do nowelizacji ustawy "Prawo o ruchu drogowym". Wprowadza ona m.in. możliwość pozostawienia dotychczasowych tablic rejestracyjnych przy przerejestrowywaniu pojazdu. Samochód musi być jednak zarejestrowany na terytorium Polski oraz spełniać kilka dodatkowych warunków. Tablice muszą być zgodne z przepisami zawartymi w ustawie, a więc mieć aktualny wzór. Urzędnicy mogą także nie zgodzić się na pozostawienie dotychczasowych tablic, jeśli będą one nieczytelne lub w nienależytym stanie.

Dotychczas z obowiązku zmiany tablic zwolnieni byli nowi posiadacze samochodów zarejestrowanych wcześniej w tym samym powiecie. Nowe przepisy nie stawiają ograniczeń co do lokalizacji. Oznacza to, że kupujący i rejestrujący na siebie samochodów z aktualnymi polskimi tablicami będą mogli zaoszczędzić ok. 80 zł, jeśli zdecydują się pozostawić poprzednie.

Zgodnie z nowymi przepisami będzie można także odstąpić od czasowej rejestracji z urzędu - przy zachowaniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Nowelizacja ustawy wprowadza także kilka innych zmian. Znosi m.in. obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy, wprowadza prostszą procedurę rejestracji, znosi konieczność posiadania Karty Pojazdu oraz nalepki kontrolnej, oraz wprowadza możliwość stałej lub czasowej rejestracji pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania właściciela.

Do wprowadzenia tych zmian niezbędne są jednak szczegółowe rozporządzenia wykonawcze. Projekty trzech niezbędnych dokumentów resort infrastruktury już opublikował.