Warto dodać, że na prawdziwym egzaminie pytań jest 32. Odpowiadając poprawnie na wszystkie, można uzbierać maksymalnie 74 punkty, natomiast minimalna liczba punktów, która zalicza egzamin wynosi 68.

Sprawdź swoją wiedzę w naszych pozostałych quizach!

W praktyce na „pełnym” egzaminie państwowym dozwolone są co najmniej dwa błędy (ich dokładna liczba zależy od wartości punktowej pytań, na które padła błędna odpowiedź), niemniej już trzeci błąd może dyskwalifikować kandydata. na „naszym” egzaminie przyjmijmy, że dopuszczamy dwie błędne odpowiedzi – robisz trzy błędy i nie zaliczasz. Powodzenia!