Oferty złożone w ponownych przetargach na te inwestycje zostały przez GDDKiA wybrane jako najkorzystniejsze. Drogowcy zapowiadają, że jeżeli do 2 grudnia nie będzie odwołań od tych rozstrzygnięć, jeszcze w 2019 r. ma dojść do podpisania umów z tymi wykonawcami. Przetargowe dokumenty trafią teraz do Urzędu Zamówień Publicznych.

Wartość umowy na blisko 19,5 km odcinek Via Baltica Podborze-Śniadowo to 749 mln zł, ponad 24 km odcinek Suwałki-Budzisko ( wraz z obwodnicą Szypliszek) ma kosztować 1 mld 037 mln zł. To ostatnie odcinki, na które nie było jeszcze wykonawców, za których realizację odpowiada GDDKiA w Białymstoku.

Droga ekspresowa S61 Foto: GDDKiA
Droga ekspresowa S61

Firma Polaqua będzie projektować i budować odcinek Podborze-Śniadowo, uzyska zezwolenie na realizację tej inwestycji. Powstanie blisko 19,5 km drogi S61 i będzie przebudowanych ok. 3 km drogi S8.

Nowy wykonawca odcinka Suwałki-Budzisko będzie budował drogę, na tę inwestycję wojewoda wydał już zgodę na realizację, czyli ZRID. Decyzję tę uzyskał poprzedni wykonawca.

GDDKiA przypomina, że ponowne przetargi trzeba było ogłosić po tym, gdy w maju i czerwcu 2019 r. doszło do zerwania umów z poprzednimi wykonawcami. Wykonawca odcinka Podborze- Śniadowo nie wystąpił nawet o ZRID w wyznaczonym czasie, a na odcinku Suwałki-Budzisko prace nie postępowały w oczekiwanym przez GDDKiA tempie.

Trasa S61 Via Baltica będzie biegła od Podborza koło Ostrowi Mazowieckiej przez województwo podlaskie do granicy z Litwą, koło Ełku będzie biegła przez część województwa warmińsko-mazurskiego. Prowadzi do krajów nadbałtyckich.

Via Baltica w Polsce to 341 km. Budowa tej trasy w kraju jest podzielona na 11 odcinków. GDDKiA przypomina, że pięć z nich jest w budowie (druga nitka obwodnicy Szczuczyna, Śniadowo-Łomża Południe, węzeł Kolno - Stawiski, Stawiski - Szczuczyn, Wysokie - Raczki). Trwają procedury by uzyskać ZRID na odcinki: Łomża Południe - Łomża Zachód, Łomża Zachód - węzeł Kolno oraz Szczuczyn - Ełk Południe i Ełk Południe - Wysokie.

Inwestycje na S61 są dofinansowane z UE i budżetu państwa. W połowie listopada zostały zawarte umowy na dofinansowanie z UE kwotą ponad 1,6 mld zł na odcinkach od Podborza koło Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna na łącznym odcinku 91 km drogi, która jest w sieci TEN-T. Cały ten odcinek ma kosztować 3 mld zł.