Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, powołując się na dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), poinformował, że w czerwcu br. zarejestrowano w Polsce 40 924 samochody osobowe oraz dostawcze o DMC do 3,5 t, czyli o 19,79 proc. i o 10 094 sztuk mniej niż rok wcześniej.

Dane skumulowane (204 450 sztuk) wykazują spadek sprzedaży w 2020 r. o 108 937 sztuk, daje mniejszy o 34,76 proc. wynik w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. - czytamy.

W czerwcu udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 29,02 proc, a firm osiągnął poziom 70,98 proc.

Stopniowo wraca ruch w salonach

W ocenie analityków Samaru, tendencja powolnego wzrostu popytu to skutek splotu wielu czynników, wśród których należy wymienić mniejsze natężenie pandemii, adaptację społeczeństw do „życia w cieniu koronawirusa”, czy sukcesywne „odmrażanie” gospodarki przez władze, co zaowocowało wznowieniem przez większość fabryk produkcji samochodów.

W efekcie klienci zaczęli stopniowo wracać do salonów samochodowych, w których wprowadzone zostały dodatkowe środki bezpieczeństwa; jednocześnie importerzy, dealerzy oraz niezależne firmy coraz częściej oferują sprzedaż aut on-line. Wzrost popytu to również efekt opóźnionej realizacji umów zawartych jeszcze przed wybuchem pandemii - wskazali.

Samar podał też, że ok 10,26 proc. aut (4 200 sztuk) spośród zarejestrowanych w Polsce w czerwcu br. zostało najprawdopodobniej wywiezionych z kraju zaraz po rejestracji w ramach tzw. reeksportu. Poziom reeksportu w porównaniu do czerwca 2019 spadł o 0,94 proc. Wynik ten może jeszcze ulec zmianie, gdyż część firm zajmujących się tego rodzaju działalnością notowana jest w grupie klientów indywidualnych (tak jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych), co powoduje, że dane dotyczące wywozu aut za granicę pojawiają się w statystykach z opóźnieniem.

Uwzględnienie reeksportu wpływa na finalną wielkość polskiego rynku, który w czerwcu 2020 roku wchłonął nieco ponad 36,7 tys. aut. Wynik ten również może jeszcze ulec zmianie, gdyż w momencie przygotowania informacji prasowej nie wszystkie dane były dostępne.

Według prognoz Samaru, sprzedaż w 2020 roku w Polsce samochodów o DMC do 3,5 t wyniesie ok. 445 tys. egzemplarzy. W przypadku samochodów osobowych szacunki wskazują na 390 tys. aut, a pojazdów dostawczych – 55 tys. egzemplarzy.