Pracownicy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego Katowice zrzeszeni w związku zawodowym Solidarność '80 rozpoczęli 10 maja 2021 roku strajk w następujących miastach województwa śląskiego: Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Jastrzębiu-Zdroju, Katowicach, Rybniku i Tychach. Sprawa jest o tyle kontrowersyjna, że WORD Katowice to największy tego typu ośrodek w Polsce.

Strajk ten może oznaczać odwołanie ogromnej ilości zaplanowanych już egzaminów. Póki co braki pracowników uzupełniane są egzaminatorami z innych ośrodków, nie pozwala to jednak na uniknięcie chaosu. Wiele osób podchodzących do egzaminów musi liczyć się ze znacznymi utrudnieniami i opóźnieniami, które nie sprzyjają zdawaniu egzaminów.

Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza" do strajku przystąpiło 60 osób. Domagają się one podwyżki pensji o 1500 zł i zmniejszenia ilości przeprowadzanych egzaminów. Wydaje się to zasadna prośba, bo jak zauważa przewodniczący Solidarności '80, Sebastian Białkowski w 2010 r. pensje egzaminatorów obcięto o 1000 złotych. Jednak kierownictwo, na czele z dyrektorem WORD Katowice Łukaszem Drobą nie chce spełnić postulatów związkowców. Bo jak twierdzi roczna strata ośrodka zwiększyłaby się z zeszłorocznych 2,5 miliona złotych do 6 milionów.

Historia ma ciąg dalszy. Szef NSZZ Solidarność '80 w WORD napisał list do ministra infrastruktury, Andrzeja Adamczyka. Związkowcy piszą, że "W związku z kłamliwym i pomawiającym stwierdzeniem Pana Dyrektora WORD w Katowicach, że "(…) Zapowiadany strajk o mocnym zabarwieniu politycznym, może poważnie zdestabilizować naszą sytuację finansową i odsunąć planowane podwyżki na późniejszy czas (…)” postanowiliśmy napisać do Ministra Infrastruktury. Najlepiej i najłatwiej przypisać komuś motywy polityczne bo wtedy wielu nie dostrzeże motywów społecznych (tych prawdziwych)".

W liście podpisanym przez przewodniczącego NSZZ Solidarność '80 w WORD, Radosława Banaszkiewicza zaznaczono, że na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniali się dyrektorzy ośrodka. Nie brakowało też funduszy na rozwój kadry kierowniczej i zarządzającej. A dla związkowców wciąż brakuje pieniędzy i mają tego dość. Ich działania wspiera NSZZ Solidarność '80 w WORD działająca w Olsztynie, Włocławku, Tarnowie, Siedlca, Tarnobrzegu, Krośnie, Ciechanowie, Łodzi, Opolu, Nowym Sączu, Rzeszowie, Lesznie, Wrocławiu, Toruniu, Suwałkach, Białymstoku, Krakowie i Pile. Może to oznaczać, że strajk rozszerzy się także na inne miasta w Polsce.

Związkowcy wystosowali jeszcze jeden list do ministra, tym razem z Łodzi. Jest to pismo w sprawie bulwersującej "instrukcji dla Dyrektorów" w kwestii postępowania wobec przewodniczącego organizacji, namawiania do zorganizowanej akcji przeciwko związkowi i podejmowania prób uciszenia podjętych działań. Dyrektorom miało być zasugerowane podjęcie kroków faktycznych i prawnych, między innymi występowanie z powództwami o ochronie dóbr osobistych.

Jak zapowiadają związkowcy, strajk pracowników WORD Katowice ma trwać do odwołania. Możliwe, że sprawa nie rozwiąże się z byt szybko, bo póki co kierownictwo WORD Katowice oferuje podwyżkę w postaci 500 zł.

Oficjalny list NSZZ Solidarność'80 ws. strajku WORD Foto: Materiał prasowy
Oficjalny list NSZZ Solidarność'80 ws. strajku WORD
Oficjalny list NSZZ Solidarność'80 ws. strajku WORD Foto: Materiał prasowy
Oficjalny list NSZZ Solidarność'80 ws. strajku WORD