Nowe samochody mają służyć polsko-niemieckim służbom w codziennym patrolowaniu wspólnej granicy. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 679 tys. euro, przy dofinansowaniu unijnym na poziomie ponad 600 tys. Samochody wyposażone są w środki łączności, sprzęt do weryfikacji autentyczności dokumentów i prowadzenia czynności kontrolnych.

Vany i SUV-y zakupiono w ramach projektu wsparcia finansowego wspólnych polsko-niemieckich placówek z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE, co oznacza, że będą służyć po obu stronach Odry. Oprócz samochodów w ramach projektu został również zakupiony sprzęt radiowy.

Na polsko-niemieckim pograniczu funkcjonują obecnie trzy wspólne placówki służb granicznych: w Świecku, po niemieckiej stronie w Ludwigsdorfie niedaleko Zgorzelca oraz w niemieckim Pomellen w rejonie Szczecina. Ponadto w Świecku od 2007 r. działa Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych. Jego zdaniem jest koordynacja wspólnych działań służb obu krajów oraz szybka wymiana informacji niezbędnych do zwalczania przestępczości transgranicznej.