Grand Vitara. Rocznie taś-my montażowe będzie opuszczać do 10 tys. samochodów.