Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomiła Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Toyota Camry, wyprodukowane w Japonii od 21.08. do 06.09.2019 r., są wyposażone w pasy bezpieczeństwa, które posiadają dwa rodzaje mechanizmów blokujących. Jeden z nich mógł zostać nieprawidłowo zmontowany. W przypadku określonego typu wypadku sytuacja taka może powodować niewłaściwie unieruchomienie pasa pasażera, zwiększając tym samym ryzyko odniesienia obrażeń.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 111 samochodów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu sprawdzenia oraz ewentualnej wymiany pasów bezpieczeństwa.

Informacji związanych z kampanią udziela Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).