Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, przetarg dotyczy dzierżawy MOP-ów: Paszczyna Południe (kat.II), Łukawiec (kat.II), Pawłosiów (kat.III), Cieszacin (kat.II), Chotyniec (kat.II) i Hruszowice (kat.III).

GDDKiA już kilkakrotnie ogłaszała przetargi na dzierżawę MOP-ów przy A4. W ogłoszonym dzisiaj przetargu wprowadzonych zostało kilka zmian w porównaniu do poprzednich ogłoszeń. Jedną z tych zmian jest m.in. wydłużenie czasu na budowę stacji paliw o 6 miesięcy i obecnie czas realizacji wynosi do 24 miesięcy od dnia przejęcia nieruchomości.

„Wprowadziliśmy również korzystniejszy system naliczania czynszu od przychodu. Czynsz zostanie naliczany od chwili osiągnięcia przez dzierżawcę przychodu od sprzedaży paliw w wysokości 10 mln zł w danym roku kalendarzowym” – dodała Rarus.

Kolejna zmiana dotyczy budowy motelu. Decyzja o budowie takiego obiektu może zostać podjęta przez dzierżawcę na każdym etapie trwania umowy, zgodnie z jego z własnymi założeniami biznesowymi.

W przetargu wyłonione będę podmioty, których zadaniem będzie zagospodarowanie terenu do wymogów przewidzianych dla MOP i jego utrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Obligatoryjnym Programem Funkcjonalnym opracowanym przez GDDKiA.

Rzeczniczka zaznaczyła, że umowa dzierżawy zawierana będzie na 20 lat. „Możliwe będzie jej przedłużenie o dodatkowe 10 lat” – dodała.

MOP-y, które są przy polskich autostradach, dzielą się na trzy kategorie. Pierwsza to miejsca o funkcji wypoczynkowej, gdzie znajdują się tylko m.in. parkingi i sanitariaty. MOP-y kategorii II dodatkowo mają stacje paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe czy punkty informacji turystycznej. Natomiast MOP-y kategorii III mają również obiekty noclegowe.

Aktualnie kierowcy podróżujący podkarpackim odcinkiem autostrady A4 mogą korzystać z ośmiu par MOP-ów (Jastrząbka/Jawornik, Paszczyna Płn./Paszczyna Płd., Bratkowice/Dąbry, Łukawiec/Palikówka, Budy/Młyniska, Pawłosiów/Cieszacin, Zamiechów/Kaszyce, Chotyniec/Hruszowice). W większości są to MOP-y I kat.

W stację paliw wraz z częścią gastronomiczną wyposażony jest otwarty w listopadzie ubiegłego roku MOP Palikówka zlokalizowany na wschód od Rzeszowa. Dzierżawcą jest PKN Orlen, który będzie budował stację paliw także na MOP Paszczyna Północ. Aktualnie firma prowadzi tam prace projektowe.

Autostrada A4 jest częścią biegnącej z Europy Zachodniej na Ukrainę trasy, leżącej w Trzecim Transeuropejskim Korytarzu Transportowym; przecina on Polskę od zachodniej granicy z Niemcami w Jędrzychowicach k. Zgorzelca przez m.in. Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów i biegnie do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej. Łączna długość autostrady A4 w Polsce wynosi ok. 670 km. (PAP)