Na 56,6 mld złotych oszacowano koszty wszystkich zdarzeń drogowych, jakie miały miejsce na polskich drogach w 2018 roku. Dla porównania w 2015 było to 48,2 mld. Jak widać, z roku na rok wypadki pochłaniają mnóstwo ofiar, ale także coraz więcej pięniędzy. Żeby zobrazować z jak dużą skala mamy do czynienia, wystarczy wspomnieć, że koszty zdarzeń drogowych stanowiły 2,7 proc polskiego PKB w 2018 roku.

Z raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że największy odsetek wydatków pochłonęły koszty związane z obsługą i leczeniem ofiar lekko rannych. W 2018 roku na ten cel wydano blisko 48,2 mld zł. Z drugiej strony warto wspomnieć, że koszt jednostkowy wypadku drogowego wyliczono na 1,4 mln zł. Dla porównania koszt jednostkowy kolizji wyniósł 27,6 tys. zł.

Wypadki a koszty infrastruktury drogowej

Warto też pamiętać, że podczas zdarzeń drogowych uszkodzeniu ulegają nie tylko pojazdy biorące w nim udział, ale również elementy infrastruktury drogowej. Skalę niech zobrazują dane statystyczne z ubezpieczenia infrastruktury drogowej zarządzanej przez GDDKiA oraz OC sprawców wypadków. W 2018 roku odnotowano nieco ponad 12 tys. szkód na kwotę ponad 41 mln zł. W 2019 roku było to już blisko 13 tys. szkód na kwotę prawie 49 mln zł.

Kosztowne wypadki
Kosztowne wypadki

Podczas kolizji i wypadków uszkodzeniu ulegają jednak nie tylko znaki drogowe, bariery energochłonne, bramownice czy ekrany akustyczne. Na skutek pożarów pojazdów lub wycieku substancji niebezpiecznych uszkodzeniu ulega czasami też nawierzchnia drogi. Dla przykładu w 2019 roku koszt naprawy nawierzchni dróg zarządzanych przez GDDKiA, które zostały uszkodzonych w wyniku wypadków drogowych, wyniósł blisko 900 tys. zł.