W 2017 roku kierowcy z zagranicy spowodowali w Polsce 14,6 tys. wypadków i kolizji, co stanowiło ok. 3 proc. wszystkich zdarzeń drogowych na terenie całego kraju (o 1 tys. mniej niż w 2016). Za największą liczbę kolizji odpowiedzialni byli obywatele Niemiec (28,4 proc.), Litwy (9,9 proc.), Czech (8,2 proc.) i Białorusi (6,7 proc.).

Zdarzeń drogowych było wiele, ale samych wypadków znacznie mniej – 606. Zginęło w nich w sumie 75 osób, a 808 zostało rannych. Najwięcej wypadków z udziałem cudzoziemców wydarzyło się w województwach: mazowieckim (79), wielkopolskim (66) i łódzkim (65). Najmniej w województwach kujawsko-pomorskim (13) i świętokrzyskim (9).

Do największej liczby wypadków spowodowanych przez obcokrajowców doszło z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu i nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu. Zmęczenie lub zaśnięcie oraz nieprawidłowo wykonany manewr wyprzedzania zdarzały się zdecydowanie rzadziej.

Opracowanie: rankomat.pl na podstawie danych PBUK oraz Komendy Głównej Policji.