• Ministerstwo zapowiada kolejne udogodnienia dla kierowców. Zniknie m.in. obowiązek wydawania karty pojazdu
  • Zapowiedziano uproszczenia związane z czasową rejestracją oraz możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego
  • Jednym z celów programu SRT2030 jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 50 proc. oraz rannych o 40 proc.

Koniec z domysłami. W ramach odpowiedzi na interpelację poselską, Ministerstwo Infrastruktury zdradza swoje tegoroczne strategiczne priorytety m.in. w zakresie regulacji dotyczących wielu kierowców (w sumie transportu, ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa). Część projektów związana jest z programem o wymownej nazwie „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do roku 2030” (SRT2030).

Motocykle, radiowozy i śmigłowce

Jednym z celów programu SRT2030 jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 50 proc. oraz rannych o 40 proc. By to osiągnąć, prowadzone będą m.in. ogólnopolskie kampanie edukacyjne oraz warsztaty szkoleniowe. Wspomniano również o widocznym nadzorze oraz kontroli, by egzekwować istniejące przepisy i zapobiegać ich nieprzestrzeganiu. A to już zadanie m.in. dla policji, która jeszcze w tym roku zyska kolejną nową partię radiowozów, samochodów nieoznakowanych oraz motocykli. Będą nawet nowe śmigłowce (dostawy zaplanowano na rok obecny i następny).

Kontrola drogowa w okolicach Siedlec Foto: Tomasz Okurowski / Auto Świat
Kontrola drogowa w okolicach Siedlec

Programem SRT2030 powinni się szczególnie zainteresować kierowcy zawodowi. Ministerstwo zajmuje się bowiem m.in. tzw. Pakietem Mobilności UE, który dotyczy regulacji związanych m.in.: z dostępem do zawodu, tachografami, delegowaniem kierowców czy czasem pracy oraz organizacją przerw na odpoczynek. Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury poinformował, że obecnie trwają intensywne negocjacje nad projektami aktów prawnych UE. 

Wszystkich kierowców (nie tylko zawodowych) zainteresują z pewnością prace nad KSPO, czyli Krajowym Systemem Poboru Opłat. W odpowiedzi na poselską interpelację stwierdzono, że docelowo (w 2021 roku) mają być zminimalizowane koszty związane z korzystaniem z płatnych odcinków dróg. Nowy system informatyczny ma także ułatwiać wykrywanie wszelkich naruszeń związanych z transportem nienormatywnym. 

Pobór opłat
Pobór opłat

Badania pojazdów według nowych zasad

W ciągu najbliższych miesięcy czekają nas zmiany m.in. prawa o ruchu drogowym oraz przepisów ustawy o kierujących pojazdami, w szczególności w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Znamienne, że niektóre rozwiązania są już na etapie projektów w Sejmie. Tak jest w przypadku regulacji dotyczących obowiązkowych okresowych badań pojazdów.

Ministerstwo zapowiada m.in. nowy system badań technicznych pojazdów, by ograniczyć m.in. liczbę niesprawnych technicznie pojazdów na drogach. W tym celu diagności mają przechodzić inne szkolenia niż do tej pory. Zapewne pojawi się także więcej wymogów dotyczących badań emisji spalin, gdyż jednym z celów nowych regulacji jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska.

Kontrola drogowa w okolicach Siedlec Foto: Tomasz Okurowski / Auto Świat
Kontrola drogowa w okolicach Siedlec

W ramach tegorocznej strategii trwają prace nad nowymi regulacjami dotyczącymi szkoleń i egzaminów na prawo jazdy. W ministerialnej odpowiedzi nie brak zapewnień takich, jak „zagwarantowanie obiektywnego przebiegu i dokonywanej przez egzaminatora oceny umiejętności kandydata na kierowcę” czy „zmiany pozwolą na merytoryczną, uczciwą oraz niezależną ocenę kandydatów na kierowców”. Póki co, pozostaje poczekać na więcej szczegółów.

Na szczęście w przedstawionej strategii nie brakuje też bardziej konkretnych zobowiązań. W ramach tzw. pakietu deregulacyjnego zapowiedziano bowiem udogodnienia takie, jak zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu, uproszczenia związane z czasową rejestracją oraz możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego.