• Możliwe będzie kierowanie „pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg”
  • Zmiany obejmą tylko te osoby, które posiadają uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii B od co najmniej 2 lat

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie przepisów dotyczących transportu drogowego i innych powiązanych ustaw. Twórcy zmian tłumaczą to dostosowaniem polskiego prawodawstwa do przepisów unijnych, czyli dyrektyw w sprawie praw jazdy oraz wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców.

Większość zmian dotyczy przede wszystkim ośrodków szkolenia. Nie zabrakło jednak nowelizacji, która obejmie kierowców z prawami jazdy kategorii B. Zgodnie z propozycją możliwe będzie kierowanie „pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych”.

Z przywileju skorzysta jednak nie każdy kierowca z prawem jazdy kategorii B. Warunkiem jest odpowiedni staż za kierownicą. Zmiany obejmą tylko te osoby, które posiadają uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii B od co najmniej 2 lat.

W praktyce zatem już w przyszłym roku będzie można prowadzić auta dostawcze w wersji elektrycznej lub z instalacją gazową (CNG, LNG), w których odpowiedni osprzęt (przede wszystkim akumulatory) znacząco zwiększają masę (po uwzględnieniu ładowności dopuszczalna masa całkowita przekracza 3500 kg). Dobrym przykładem jest elektryczny Volkswagen e-Crafter, którego maksymalna ładowność przekracza 1700 kg.

Twórcy nowelizacji wskazują 23 maja 2021 roku jako termin wejścia w życie przepisów dotyczących prawa jazdy kategorii B. Sama ustawa może wejść w życie znacznie wcześniej. Zapowiadany termin to 23 maja 2020 roku.