Np. w Bieszczadach wszystkie drogi są bardzo dobrze oznakowane i nie pozostawiają wątpliwości, co do swojego "statusu". Jednak w wielu nadleśnictwach brak znaków.

Co wtedy?

Obowiązuje istotna zasada, że nieznajomość przepisów nie chroni przed konsekwencjami. Jeśli na takiej drodze zatrzyma nas patrol straży leśnej, spotkanie może zakończyć się mandatem. Jeśli sytuacja jest niejednoznaczna (nie było żadnych oznaczeń, duża, dobrze utrzymana "szutrówka", itd.) można skorzystać z prawa do odmowy przyjęcia mandatu. Wtedy sprawa trafi przed sąd grodzki.

Zadbajmy o udokumentowanie odcinka drogi (zdjęcia, itp.). W najlepszym razie sędzia może nas uznać winnym, ale odstąpić od wymierzenia kary. Sporo zależy od nastawienia sędziego: jeśli nie lubi terenowców, raczej przegramy. Jeśli chcemy pojeździć po lesie warto wstąpić do właściwego nadleśnictwa i uzyskać informacje, które drogi mają status leśny.

Często wiele z takich dróg bywa udostępnianych do normalnego ruchu samochodowego.Nie wszystkie oznaczenia trzeba traktować tak samo Każde nadleśnictwo oznacza drogi leśne według własnego uznania. Większość oznakowań nie budzi wątpliwości, na jakiego rodzaju drodze się znajdujemy i czy mamy prawo kontynuować jazdę.

Tablice informujące o parkach traktujemy tylko jako "turystyczne". Czasem informacja o statusie drogi jest niejednoznaczna. Ale powinniśmy się domyślać, że to może być droga leśna. Ewentualny spór trudniej będzie rozstrzygnąć na swoją korzyść. Respektujmy również szlabany umieszczone na wjazdach do lasów.

Prawo

Ustawa o lasach

Rozdział 1, art. 6, pkt 8.Drogi leśne - drogi położone w lasach nie będące drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogch publicznych. Rozdział 5, art. 29 1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

Rozdział 7, art. 47, pkt 2, ust. 3 Strażnicy leśni przy wykonywaniu zadań mają prawo do: zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary.

Kodeks drogowy

W kodeksie nie znajdziemy ani definicji drogi leśnej, ani publicznej. Nie ma też nic o wykorzystaniu i ochronie lasów.

Ustawa o drogach publicznych

Rozdział 1, Art.1. Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

Art. 2. Drogi publiczne, ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:1) krajowe;2) wojewódzkie;3) Powiatowe;4) gminne.

Lepiej wycieczki zorganizowane

W żadnym razie nie wszczynajmy kłótni z leśnikami. Uszanujmy też ich pracę, w końcu dbają o nasze wspólne dobro. Wielu "pseudoterenowców" szaleje po lesie, niszcząc go.

Namawiamy też leśników do współpracy z lokalnymi klubami 4x4 - czasem wystarczy uzgodnienie: kiedy i dlaczego nie wolno jeździć po danym terenie. Jeśli chcemy legalnie pojeździć po lesie, często lepiej wybrać się np. na turystyczną imprezę off-roadową. Organiator odpowiada za wszelkie zezwolenia.