W dodatku, jak twierdzi sprzedawca, kilka z nich to tzw. oryginały. Co oznaczają te symbole? Jaka część może być określana jako oryginalna? Czy-tel-nik z War-sza-wyZgodnie z wymogami stawianymi przez Unię Europejską od ponad roku obowiązują w Polsce przepisy dotyczące zasad oznaczania i klasyfikacji części zamiennych. Z tego wynikają właśnie wspomniane przez Pana oznaczenia literowe. Tak zwane części oryginalne oznaczane są literami O i Q. Części z symbolem O są firmowane przez producenta samochodu, natomiast części z symbolem Q to elementy produkowane według identycznej specyfikacji, tyle że niesygnowane przez producenta auta. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją wszystkie pozostałe podzespoły to części nieoryginalne. W tej grupie należy jednak wyróżnić części o jakości porównywalnej do części oryginalnych (symbol P) oraz pozostałe części (symbol Z). Dystrybutorzy współpracujący z siecią naprawczą PZU dodatkowo dzielą części o porównywalnej jakości też w zależności od tego, czy są certyfikowane przez hiszpański ośrodek Centro Zaragoza (symbol PC), brytyjski Tatcham (PT) czy też są rekomendowane przez samych dostawców (PJ). Podobnie rzecz wygląda z częściami oznaczonymi symbolemZ. One też mogą występować w jakości polecanej przez dostawcę (ZJ). Sam fakt, że część została zakwalifikowana do kategorii Z, nie oznacza automatycznie, że pod względem jakości użytkowej jest ona gorsza od tzw. oryginału. Często w taki sposób opisywane są elementy, które odbiegają np. kształtem lub technologią wykonania od części oryginalnych, ale są równie dobre.