Obecnie w Polsce można korzystać z kilkunastu ogólnodostępnych stacji (adresy AŚ nr 38/2005 str. 30). Planowany jest dalszy rozwój ich sieci, przede wszystkim w dużych aglomeracjach miejskich oraz wzdłuż tras tranzytowych. Produkowane obecnie samochody na CNG są w większości pojazdami dwupaliwowymi (na benzynę i gaz ziemny). Istnieje więc pełna gwarancja poruszania się tym samochodem w naszym kraju i w całej Europie, gdzie rozbudowana jest sieć stacji tankowania CNG.Samochody z instalacją na sprężony gaz ziemny należą do najbezpieczniejszych spośród wszystkich eksploatowanych pojazdów.Gaz ziemny jest lżejszy od powietrza, nawet w przypadku nieszczelności instalacji, spowodowanych np. kolizją, ulatnia się do atmosfery. Atestowane zbiorniki (stalowe lub kompozytowe), w których magazynowany jest sprężony gaz ziemny, są dużo bardziej odporne na zgniatanie i wysoką temperaturę niż zbiorniki na benzynę, olej napędowy lub LPG. Dotychczas nie odnotowano przypadku ich rozszczelnienia nawet podczas kolizji. Gaz ziemny ma najwyższą temperaturę zapłonu ze wszystkich używanych obecnie paliw, dwukrotnie wyższą (700oC) niż np. uchodzący za szczególnie bezpieczny olej napędowy (350oC).