Zima to trudny okres dla kierowców. Śliska nawierzchnia nie tylko wymusza zmniejszenie prędkości, lecz także – na drogach o większym nachyleniu – może wręcz uniemożliwić jazdę. Aby ograniczyć ryzyko wypadku lub zablokowania drogi, na niektórych odcinkach obowiązuje nakaz używania łańcuchów, o czym informuje znak C-18.

Znak C-18 oznacza "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" i ustawiany jest na tych odcinkach dróg, na których podczas opadów śniegu występują duże trudności z poruszaniem się pojazdów silnikowych, które nie mają założonych łańcuchów. W niektórych przypadkach znak obowiązuje kierujących określonymi rodzajami pojazdów — wtedy pod znakiem C-18 umieszczana jest dodatkowo tabliczka T-23 (od T-23a do T-23j), która precyzuje, kto musi montować na kołach łańcuchy.

Kierujący, którzy zignorują ten nakaz, mogą zostać ukarani mandatem w wysokości 200 zł oraz dostać jeden punkt karny.

Ważne: choć nie wynika to z rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych, łańcuchy należy zakładać jedynie wtedy, gdy na drodze zalega śnieg. W każdym innym wypadku łańcuchy na kołach są nie tylko niepotrzebne, lecz także zabronione – jest to zapis umieszczony w Kodeksie drogowym.