W katalogu znaków zakazu są trzy tablice, które z racji pomarańczowych detali widocznych na znaku różnią się od pozostałych. Zapewne wielu kierowców nie pamięta lub wręcz nie wie o ich istnieniu, bo te są rzadko spotykane, a dodatkowo dotyczą wąskiej grupy kierowców.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Znak B-13a — zakaz obejmujący wszelkie pojazdy z towarami niebezpiecznymi

Jednym z tych znaków jest znak B-13 oznaczający zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi. Ten oznacza, że danym odcinkiem drogi nie mogą poruszać się przewożące towary niebezpieczne lub gazy palne wyszczególnionych w przepisach klas towarów.

Niejako rozszerzeniem tego znaku zakazu jest B-13a, czyli zakaz wjazdu z towarami niebezpiecznymi. Ten ma na celu wyeliminowanie z ruchu wszelkich pojazdów przewożących towary niebezpieczne, które ze względu na ilość towarów wymagają oznakowania pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Kary grożące za niestosowanie się do znaku B-13a

Znak B-13a, i oczywiście B-13, ustawia się tam, gdzie transport niebezpiecznego towaru w przypadku awarii pojazdu lub wypadku może oznaczać szczególnie duże zagrożenie dla osób, mienia lub środowiska. W niektórych przypadkach pod znakiem umieszczana jest tabliczka, która precyzuje, czego dotyczy zakaz. Sam znak B-13a może obowiązywać w niektórych okresach doby, np. w godzinach szczytu.

Analogicznie jak w przypadku innych zakazów, zignorowanie znaku B-13a oznacza możliwość ukarania kierowcy mandatem. Ten wynosi 250 zł, a dodatkowo na konto kierującego trafiają dwa punkty karne.