• Czeski rząd już w październiku wprowadził stan wyjątkowy
  • Od 18 grudnia 2020 r. obowiązują w Czechach ograniczenia przemieszczania
  • Hotele, restauracje i obiekty turystyczne w Czechach są zamknięte dla turystów, choć dla podróżujących biznesowo przewidziano wyjątki
  • Wjazd do Czech z Polski jest dopuszczalny tylko w uzasadnionych przypadkach – trzeba się liczyć z tym, że na granicy lub już w trakcie pobytu cel podróży będzie weryfikowany
  • Polska traktowana jest jako kraj wysokiego ryzyka zachorowań na COVID-19, podróże z Polski do Czech obwarowane są dodatkowymi obostrzeniami

W Czechach, podobnie jak w większości innych krajów europejskich, z powodu koronawirusa obowiązują poważne ograniczenia dotyczące podróżowania, przekraczania granicy czy pobytu obcokrajowców. Niestety, w sezonie zimowym 2020/2021 o czeskich atrakcjach turystycznych trzeba zapomnieć – są one niedostępne, bo sytuacja epidemiologiczna u naszych południowych sąsiadów pozostaje bardzo ciężka.

Inaczej niż w Polsce czeskie władze już w ubiegłym roku wprowadziły na terytorium kraju stan wyjątkowy, który umożliwia rygorystyczne egzekwowanie zakazów i obostrzeń. Granica pozostaje otwarta, ale podróżni z Polski mogą przyjechać do Czech jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. leczenie, podróż służbowa, ważne sprawy rodzinne). Odwiedziny u przyjaciół czy np. wycieczka w góry nie są uznawane za uzasadnione przypadki.

Formalności konieczne przy wjeździe do Czech

Od przyjeżdżających do Czech miejscowe władze wymagają:

  • wypełnienia rejestracji w systemie lokalizacyjnym (https://plf.uzis.cz/)
  • przedstawienia negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72 godzin przed wjazdem lub poddania się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu i przedłożenia wyniku badania do regionalnej stacji higieny – bez ważnego badania obowiązuje kwarantanna!

Uwaga! Ze względu na liczne doniesienia medialne o przypadkach fałszowania przez Polaków zaświadczeń o negatywnym wyniku testu na COVID-19, trzeba się liczyć z tym, że taki dokument może być weryfikowany lub zakwestionowany.

Od powyższych zasad (czyli od obowiązku rejestracji w systemie lokalizacyjnym, przedstawienia negatywnego testu PCR i/lub odbycia kwarantanny) przewidziano kilka wyjątków, m.in. dla:

  • pracowników transportu międzynarodowego;
  • obywateli UE i cudzoziemców mających zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy na terenie UE, którzy w ciągu 12 godzin przejeżdżają przez Czechy tranzytem lub podróżują do Czech na okres nieprzekraczający 24 godzin z powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych (władze mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających cel przyjazdu);
  • dyplomatów akredytowani w Czechach;
  • pracowników transgranicznych oraz uczniów i studentów szkół po czeskiej stronie granicy.

Uwaga! Na terenie Czech, w związku ze stanem wyjątkowym obowiązuje m.in. godzina policyjna (między 21.00 i 5.00), w przypadku osób spoza jednego gospodarstwa domowego dopuszczalne są spotkania jedynie w w gronie dwuosobowym! Noszenie maseczek jest wymagane w pomieszczeniach, w komunikacji publicznej, jak i na zewnątrz, jeśli nie da się zachować co najmniej dwóch metrów odstępu.