• Kierowcy z urazami kończyn lub innymi niedomaganiami zdrowotnymi muszą liczyć się z tym, że policjanci uznają, iż stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym
  • Oprócz niektórych urazów przeciwwskazaniem do prowadzenia pojazdów są wszelkie zabiegi wymagające zastosowania znieczulenia lub narkozy
  • Poważne zagrożenie podczas jazdy samochodem wiąże się z zażywaniem lekarstw — te czasami działają podobnie do alkoholu lub narkotyków
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Zgodnie z art. 3 Ustawy o kierujących pojazdami do kierowania uprawnione są osoby, które osiągnęły wymagany wiek i są sprawne pod względem fizycznym i psychicznym. Co więcej, ten sam artykuł stanowi, że kierującym może być nawet osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym, o ile uzyska orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo: