• Co do zasady rowerzystów dotyczą te same przepisy i znaki drogowe, co kierowców pojazdów mechanicznych
  • Minimalna odległość, którą trzeba zachować od wyprzedzanego rowerzysty, to 1 metr
  • Wjeżdżanie na ulicę z drogi dla rowerów to jedna z sytuacji definiowanych jako „włączanie się do ruchu”

Rowerzysta to osoba w wieku od 10 lat jadąca na rowerze. Człowiek, który prowadzi lub ciągnie rower, jest uważany za pieszego. Z formalnego punktu widzenia pieszym jest także dziecko w wieku do 10 lat jadące na rowerze pod opieką dorosłej osoby – takie dziecko nie może korzystać z drogi dla rowerów, za to powinno poruszać się po chodniku. Dziecko do 10 lat jadące na rowerze ma prawo także jechać po przejściu dla pieszych, podobnie jak jego opiekun jadący na rowerze. A co z dzieckiem do 10 lat jadącym bez opieki na rowerze? Nie wynika to wprost z przepisów.

Kto ma pierwszeństwo na przejeździe dla rowerów?

To zależy, z której strony nadjeżdża pojazd mechaniczny. Jeśli samochód (lub np. motocykl) skręca w prawo, przecinając drogę dla rowerów, ma on bezwzględny obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu przejazdem na wprost. W innych przypadkach pierwszeństwo ma tylko ten rowerzysta, który znajduje się na przejeździe, co można interpretować: kto pierwszy, ten lepszy. Radzimy uważać na cyklistów na przejazdach: kolizja z jednośladem na przejeździe ma zbliżone konsekwencje do uderzenia pojazdem pieszego na przejściu dla pieszych. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerów (tak samo jak zbliżając się do przejścia dla pieszych), ma obowiązek zachować szczególną ostrożność.

Pierwszeństwo na skrzyżowaniu

Co do zasady rowerzystów dotyczą te same przepisy i znaki drogowe, co kierowców pojazdów mechanicznych – w tym reguła pierwszeństwa dla nadjeżdżających z prawej strony. Są to zasady obowiązujące wzajemnie i kierowców samochodów, i rowerzystów. Jest jednak wyjątek: pojazd skręcający na skrzyżowaniu w drogę poprzeczną ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost.

Kiedy rowerzysta ma prawo jechać po ulicy?

Wtedy, gdy wzdłuż jezdni nie prowadzi droga dla rowerów. Rowerzyści nie mają jednak prawa wjeżdżać na autostrady i drogi szybkiego ruchu ani na drogi, na których obowiązuje zakaz jazdy na rowerze. Jeśli jest to możliwe, rowerzyści powinni jechać poboczem. Gdy na drodze jest wyznaczony pas dla rowerów w kierunku, w którym jedzie rowerzysta, powinien on z niego korzystać.

Jak wyprzedzać?

Minimalna odległość, którą trzeba zachować od wyprzedzanego rowerzysty, to 1 metr. Z kolei rowerzyści mają prawo wyprzedzać wolno jadące auta z prawej strony (mogą też wyprzedzać je z lewej).

Rower na ścieżce

Przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, kierujący samochodem musi ustąpić miejsca rowerowi.

Włączanie się do ruchu

Na rondo, którym często przejeżdżam, wjeżdżają rowerzyści z dróg dla rowerów, które prowadzą do ronda i w tym miejscu się kończą. Kto ma pierwszeństwo? Wjeżdżanie na ulicę z drogi dla rowerów to jedna z sytuacji definiowanych jako „włączanie się do ruchu” – rowerzyści muszą ustąpić pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na rondzie.

Rower jadący środkiem?

Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim, jeśli z pasa ruchu możliwa jest jazda w więcej niż jednym kierunku, rowerzysta może poruszać się jego środkiem. Chodzi o uniemożliwienie samochodom wyprzedzania rowerzysty w warunkach, gdy jest to niebezpieczne.

Rowerzysta i ubezpieczenie OC

Rowerzysta nie musi, ale może mieć ubezpieczenie OC. Jeśli nie ma, za ewentualne szkody, których jest sprawcą wobec innych uczestników ruchu, odpowiada własnym majątkiem.