• Znak B-33 obniżający albo podwyższający dopuszczalną prędkość jest jednym z najczęściej spotykanych znaków na polskich drogach
  • Znak B-33 może być odwołany za pomocą jednego z kilku innych znaków drogowych
  • Ograniczenie prędkości może obowiązywać na terenie całej miejscowości albo na całym lub prawie całym obszarze zabudowanym; w takich miejscach szczególnie łatwo się zapomnieć i stracić prawo jazdy

Znak B-33 „ograniczenie prędkości” co do zasady oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Zwrot "co do zasady" pasuje tu jak ulał, bo przecież są wyjątki: przykładowo, jeśli znak B-33 ustawiony jest na obszarze zabudowanym i wskazuje prędkość wyższą niż 50 km/h, dotyczy on tylko samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Mówiąc prościej: na obszarze zabudowanym pojazdy inne niż wymienione wyżej mają co do zasady sztywny limit 50 km/h, ewentualnie niższy – jeśli wynika on z oznakowania lub zasad ogólnych. Ale i przepis, który mówi, że podwyższenie prędkości ponad 50 km/h dotyczy pojazdów do 3,5 t, nie jest bezwzględny: podwyższenie prędkości za pomocą znaku B-33 nie dotyczy m.in. pojazdów holujących się, przewożących materiały niebezpieczne i in.

Warto wiedzieć: ustawowy limit prędkości może być podwyższony za pomocą znaku B-33 tylko na obszarze zabudowanym. Poza obszarem zabudowanym limit prędkości może być jedynie obniżony za pomoc znaków.

Znak B-33 (zazwyczaj) obowiązuje do najbliższego skrzyżowania

Jeżeli ograniczenie prędkości wyrażone przez znak B-33 nie jest uprzednio odwołane odpowiednim znakiem oznaczającym koniec albo zmianę ograniczenia prędkości, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią – w takim wypadku ograniczenie obowiązuje dalej.

Znak B-33 odwołuje inny znak B-33 albo znak B-43

Znaki B-33 i B-43 Foto: Archwium / Auto Świat
Znaki B-33 i B-43

Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje do miejsca wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43; Znak B-33 już znamy: to ograniczenie prędkości, które może być zmieniane: 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h, itd. Natomiast znak B-43 oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje ograniczenie prędkości. W strefie kolejne skrzyżowania nie odwołują ograniczenia prędkości widocznego na znaku B-43 ustawionym na wjazdach.

Znak B-33 obowiązuje do miejsca ustawienia znaku D-40

Znak D-40: strefa zamieszkania Foto: Auto Świat
Znak D-40: strefa zamieszkania

Ogólny przepis mówi, iż w strefie zamieszkania limit prędkości dla wszelkich pojazdów wynosi 20 km/h. To dotyczy wszystkich: samochodów, motocykli, rowerów, itp.

Znak B-33 obowiązuje do miejsca umieszczenia znaków D-42 albo D-43

Znak D-42 "obszar zabudowany" Foto: Shutterstock
Znak D-42 "obszar zabudowany"

Znak B-33 obowiązuje do miejsca umieszczenia znaków oznaczających początek lub koniec obszaru zabudowanego. To proste: jeśli mieliśmy ograniczenie do 70 km/h, mijając tablicę "obszar zabudowany" mamy obowiązek zwolnić do 50 km/h. Natomiast mijając tablicę "koniec obszaru zabudowanego", możemy przyspieszyć do ustawowego limitu, który obowiązuje na danym rodzaju drogi: 90 km/h na drodze jednojezdniowej, 100 km/h na dwupasmówce, 120 km/h na drodze ekspresowej dwujezdniowej, 140 km/h na autostradzie. Oczywiście dla aut o dmc powyżej 3,5 t. czy np. pojazdów z przyczepą limity są inne.

Znak B-33 może obowiązywać na terenie całej miejscowości

Ograniczenie prędkości pod tablicą E17a Foto: archiwum / Auto Świat
Ograniczenie prędkości pod tablicą E17a

Przepis brzmi: "Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a (zielona tablica z nazwą miejscowości – red.) oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem".

Zasadniczo jest to proste, ale warto zwrócić uwagę na jeden szczegół: otóż przy takim oznakowaniu tablica "koniec obszaru zabudowanego" nie unieważnia ograniczenia prędkości ustawionego przed wjazdem do miejscowości – robi to dopiero przekreślona zielona tablica z nazwą miejscowości (znak E-18a). Ten haczyk w przeszłości chętnie wykorzystywały straże gminne w czasach, gdy przepisy pozwalały im korzystać z fotoradarów: stawiano urządzenia w szczerym polu już za znakiem mówiącym o końcu obszaru zabudowanego. Kierowcy, mijając znak D-43 ("koniec obszaru zabudowanego") naciskali gaz, fotoradar robił zdjęcie i nierzadko była to okazja, aby kierowcy wlepić najwyższy możliwy mandat. Często "trafiało" na kierowców, którzy nie mieli intencji łamać przepisów, a jedynie dali się "oszukać".

Znak B-33 może obowiązywać do...

Ograniczenie prędkości pod znakiem D-42 Foto: archiwum / Auto Świat
Ograniczenie prędkości pod znakiem D-42

... znaku D-43 (koniec obszaru zabudowanego) lub E-18a (koniec miejscowości) z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem. Tak się dzieje, gdy ograniczenie prędkości umieszczone jest pod tablicą "obszar zabudowany". Warto wiedzieć, że jeśli mamy "trzydziestkę" obowiązującą na całym obszarze zabudowanym, a w jakimś miejscu pojawi się np."pięćdziesiątka", to wraz z kolejnym skrzyżowaniem "pięćdziesiątka" zostaje odwołana i znów obowiązuje ograniczenie "30".

Znak B-33 może dotyczyć wybranych kategorii pojazdów

Ten znak B-33 dotyczy ciężarówek powyżej 3,5 t. Foto: Auto Świat
Ten znak B-33 dotyczy ciężarówek powyżej 3,5 t.

Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka z symbolem pojazdu mówi o tym, jakiego rodzaju pojazdów dotyczy wskazany na znaku limit prędkości. Tabliczki są różne – mogą dotyczyć ciężarówek powyżej 3,5 t., samochodów z przyczepą, pojazdów z przyczepą kempingową, motocykli, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne i in.