Jak udało się nam ustalić, już wiosną rozpoczną się prace przygotowawcze do przebudowy zakorkowanego odcinka autostrady A4 na wysokości Krakowa, który zaliczany jest do obwodnicy miasta. Ma powstać tam dodatkowy pas ruchu.

Planowane poszerzenie autostrady A4 Foto: GDDKiA
Planowane poszerzenie autostrady A4

Rozbudowa obejmuje dokładnie odcinek autostrady A4 od km 417+330 do km 418+030, czyli od Węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej. Nastąpi tam nie tylko poszerzenie autostrady o dodatkowy pas ruchu w kierunku wschodnim na długości około 700 m, ale także powstanie bezkolizyjne przejście dla pieszych przez łącznicę węzła autostradowego A4 relacji Katowice - Zakopane. Pozwoli to na upłynnienie ruchu i poprawę bezpieczeństwa. Dodatkowo przebudowana będzie istniejąca infrastruktura drogowa.

Prace przygotowawcze zaplanowane są od 2020 r. Okres realizacji robót budowlanych wytyczono na lata 2022 – 2024.

Jak poinformował nas Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA, już wiosną 2020 roku dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie pasów włączeń na węzły A4 planowane są korekty w oznakowaniu poziomym. Planowane jest także wydłużenie pasa włączenia na odcinku Rzeszów – Zakopane na węźle Kraków Południe.