Stalexport Autostrada Małopolska S.A, zarządca autostrady A4 poinformował, że przedłuża okres zwolnienia z opłat pojazdów na ukraińskich tablicach rejestracyjnych. Brak konieczności wnoszenie opłaty za przejazd dotyczy także osób niosących pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy. Zwolnienie przedłużono do 31 maja 2022 r. Obowiązuje ono na odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków.

Jak informuje zarządca, Zwolnienie z poboru opłat za przejazd odcinkiem autostrady A4 Katowice - Kraków (wszystkie kategorie pojazdów) obejmuje:

  1. Pojazdy z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi.
  2. Pojazdy lub grupy pojazdów zgłoszone przez polskie organizacje pozarządowe, jako niosące pomoc dla obywateli Ukrainy (na podstawie wniosków przesłanych do spółki).
  3. Pojazdy lub grupy pojazdów zgłoszone przez zagraniczne organizacje i osoby, jako niosące pomoc dla obywateli Ukrainy (na podstawie wniosków przekazanych przez Ministra Infrastruktury albo na podstawie wniosków przesłanych do spółki).