Bezpieczne drogi w Małopolsce Poprawa poziomu bezpieczeństwa na małopolskich drogach, jest jednym z celów planu rozwoju sieci dróg wojewódzkich na lata 2007-2013. W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój infrastruktury drogowej przeznaczono ponad 280 mln euro. Już rozpoczęły się modernizacje kilku dróg wojewódzkich, a w najbliższych latach ruszy budowa obwodnic małopolskich miejscowości.

Plan zakłada m.in. poprawę stanu technicznego sieci drogowej województwa, budowę drogowych obejść miast, a także zwiększenie przepustowości dróg. Małopolski Regionalny Program Operacyjny obejmie modernizację:

 • obiektów inżynieryjnych na drogach wojewódzkich nr 956, 957, 975 z dostosowaniem do parametrów dróg wojewódzkich,
 • drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku Brzeszcze - Chrzanów wraz z budową wiaduktu w Kroczymiechu,
 • drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków - Biecz,
 • drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów,
 • drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina - Uście Solne - etap I,
 • drogi wojewódzkiej nr 957 od Białki do Nowego Targu - etap I,
 • dróg wojewódzkich nr 956, 955 i 967 Biertowice - Łapczyca  - etap I,
 • dróg wojewódzkich nr 783 i 791 Trzebinia - Olkusz - Wolbrom - Racławice,
 • drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów - Konieczna,
 • drogi wojewódzkiej nr 794 na odcinku od granic Krakowa do granic województwa małopolskiego,
 • dróg wojewódzkich nr 964, 975, 973 i 768 w ramach I etapu grupy zadań "Żwirownie",
 • drogi wojewódzkiej nr 768 Koszyce - Brzesko - etap I,
 • drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków - Chełmek - etap II,
 • połączenia lotniska w Krakowie Balicach z południowa obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu kolejowego i drogowego w otoczeniu lotniska, w tym budowa
 • nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774,
 • drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Mielec do granicy województwa,
 • drogi wojewódzkiej nr 968 Mszana Dolna - Lubień,
 • obiektu mostowego w Kluszkowcach wraz z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 969,
 • dróg wojewódzkich nr 958 i nr 962.

Powstaną także obwodnice Proszowic, Zembrzyc, Dobczyc, Podegrodzia, Szczurowej, Ilkusza, Wojnicza, Gdowej (etap I), Wolbromia, Chrzanowa, Muszyny, Zakopanego (etap I).

Samorząd województwa małopolskiego zaplanował również realizację inwestycji ze środków własnych. Zmodernizowane zostaną:

 • droga wojewódzka nr 775 na odcinku Proszowice - Ispina,
 • droga wojewódzka nr 965 Limanowa - Zielona,
 • droga wojewódzka nr 966 Wieliczka - Tymowa,
 • odcinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971 Piwniczna - Krynica,
 • droga wojewódzka nr 981 - obejście Siedlisk, w celu likwidacji kolizyjnych skrzyżowań z torami PKP,
 • droga wojewódzka nr 964 na odcinku Uście Solne - Biskupice Radłowskie,
 • droga wojewódzka nr 964 Kasina - Uście Solne -etap II,
 • droga wojewódzka nr 958 na odcinku Chabówka - Chochołów - etap II,
 • droga wojewódzka nr 957 od Białki do Nowego Targu - etap II,
 • drogi wojewódzkie nr 956, 955, 967 Biertowice - Łapczyca - etap II,
 • droga wojewódzka nr 975 - etap II,
 • droga wojewódzka nr 969 na odcinku Kroscienko - Nowy Targ - etap II,
 • drogi wojewódzkie nr 964, 975, 973 i 768 w ramach II etapu grupy zadań "Żwirownie",
 • drogi wojewódzkie nr 961 i 960 Poronin - Łysa Polana.

To nie jedyne działania mające zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Zmorą polskich dróg jest m.in. brak chodników, a niebezpieczne pobocza stają się przyczyną wielu tragicznych wypadków. Dlatego samorząd województwa bierze aktywny udział w procesie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawiciele gmin i powiatów, które  w ostatnich latach zbudowały najwięcej chodników, poboczy i ścieżek rowerowych odebrali w sali obrad Rady Miasta Krakowa  platynowe, złote i srebrne "płyty chodnikowe". Kapituła konkursu, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Ruchu Drogowego, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Komendy Wojewódzkiej Policji i Małopolskiego Kuratorium Oświaty nagrodziła 5 gmin i powiatów, które inwestując w chodniki i pobocza przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa pieszych na małopolskich drogach.