Podstawowym celem kampanii Compensy jest rozpowszechnienie wśród użytkowników dróg wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się po autostradach i trasach szybkiego ruchu oraz udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Akcja „Bezpieczna Autostrada” ma charakter ogólnopolski, a aktywności przeprowadzane w ramach kampanii, prowadzane są na autostradach: A1, A2 i A4. Współorganizatorem akcji jest Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W dniach od 1 do 3 listopada (czwartek – niedziela) organizatorzy przeprowadzili już II akcję dystrybucyjną kampanii „Bezpieczna Autostrada”, w ramach której rozdali łącznie 108 tys. sztuk materiałów edukacyjnych na bramkach. Wybrano cztery lokalizacje na autostradzie A2 oraz dwie bramki na A4 – wjazdowe w Mysłowicach (w kierunku Krakowa/ Zakopanego) i wyjazdowe w Balicach (także w kierunku Krakowa/ Zakopanego).

W weekend listopadowy rozdano ponad 45 tys. ulotek dla kierowców i blisko 31 tys. materiałów edukacyjnych dla dzieci oraz 32 tys. kart ICE. Natomiast od początku uruchomienia kampanii „Bezpieczna autostrada” w ręce zmotoryzowanych trafiło już ponad 300 tys. materiałów edukacyjnych dla dzieci i dorosłych promujących pierwszą pomoc, zasady poruszania się po autostradach i naklejki na samochody propagujące korytarz życia.

Oprócz dwóch akcji dystrybucyjnych, od kwietnia do września 2018 roku zorganizowano 20 eventów w Miejscach Obsługi Pasażerów przy autostradach. Uczestnicy wydarzeń mogli m.in. sprawdzić swój refleks, wiedzę z zakresu poruszania się po autostradach, sprawdzić percepcję po spożyciu alkoholu i środków odurzających za pomocą narko- i alkogogli, odpocząć w strefie relaksu. Najmłodsi odwiedzali strefę malucha, aby poprzez gry i zabawy poznać podstawy pierwszej pomocy i zasady prawidłowego poruszania się na drogach. Co ważne, podczas spotkań przeszkolono ponad 10 tysięcy osób z udzielania pierwszej pomocy.