Powszechna izolacja nakłada na branżę usług assistance określone unormowania. Aktualnie zarówno kierowca jak i pracownik pomocy drogowej mają prawo odmówić wspólnej jazdy w kabinie holownika. W tej sytuacji firma dostarczająca usługę assistance ma obowiązek zorganizowania dodatkowego transportu (najczęściej jest to taksówka). Ponadto pracownicy pomocy drogowej zabezpieczają się indywidualnie (maski, rękawiczki) zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Pomimo kwarantanny występują tylko minimalne ograniczenia pracy warsztatów i autoryzowanych serwisów. Usługodawcy deklarują także, że ograniczenia w ruchu nie mają istotnego wpływu na jakość świadczonych usług. Dzięki temu szybkość reakcji i realna pomoc na drodze jest dostępna na stałym, dobrym poziomie. Pracownicy centrów zgłoszeniowych pracują częściowo z domu, ci, którzy przebywają w biurach zostali podzieleni na mniejsze zespoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Car Assistance w czasie kwarantanny Foto: ARC Europe Group
Car Assistance w czasie kwarantanny

W Polsce odnotowaliśmy w marcu spadek korzystania z assistance średnio ok. 35 proc., w święta nawet 50 proc. – podkreśla Mateusz Bogucewicz, Dyrektor Techniczny Starter24. – Branża działa normalnie, nie ma żadnych problemów z dostępnością usług car assistance takich jak: naprawa na drodze, holowanie czy wynajem samochodu zastępczego. Nie ulega wątpliwości, że straty dotknęły całą branżę dostawców związanych z assistance i wszyscy liczymy teraz na jak najszybszy powrót do względnie normalnej aktywności i mobilności – podkreśla.

Także w pozostałych europejskich państwach dostępne są podstawowe usługi assistance takie jak: naprawa na drodze i holowanie. Wyjątkiem są Węgry i Austria (trwa ścisła kwarantanna w wybranych regionach – otwarte po kwarantannie zostały: Tyrol, Salzburg i Vorarlberg). W większości krajów wstrzymane zostały holowania międzygraniczne (tzw. cross-border). Liczba takich usług spadła nawet o 80 proc.

Car Assistance w czasie kwarantanny Foto: ARC Europe Group
Car Assistance w czasie kwarantanny