Obecnie prace z jednej strony góry dopiero ruszyły – pierwszy tunel ma długość zaledwie 16,5 m, a drugi około 94 m. Z drugiej strony masywu dwa równoległe tunele mają długość odpowiednio 58 i 14 metrów.

Tunel TD-1 będzie się składał z odcinka TD-1.1 (jezdnia w kierunku na Zwardoń) o długości użytkowej ok. 834 m oraz odcinka TD-1.2 (jezdnia w kierunku na Żywiec) o długości ok. użytkowej 807 m. Tunel będzie miał 12 m szerokości i 9,5 m wysokości.

Drugi Tunel (TD-2) będzie się składał z odcinka TD-2.1 (jezdnia w kierunku na Zwardoń) o długości użytkowej ok. 984 m oraz odcinka TD-2.2 (jezdnia w kierunku na Żywiec) o długości ok. 975 m.

Trasa S1 Foto: GDDKiA
Trasa S1

Do tej pory wykonano na budowie 369 tys. m3 wykopów, m.in. w rejonie węzłów Przybędza i Milówka oraz w śladzie drogi głównej pomiędzy węzłami i tunelami. Wykopy realizowane są również pod mosty drogowe w rejonie ul. Stromej oraz pod estakady w rejonie ul. Kasztanowej.

Droga S1 na odcinku Przybędza – Milówka będzie miała łączną długości 8,5 km i będzie składać się z:

  • drogi jednojezdniowej o długości 3,7 km na odcinku przed i za tunelami, wyposażony w jedną jezdnię składająca się z dwóch pasów w każdym kierunku,
  • drogi dwujezdniowy o długości 4,8 km na odcinku tunelowym oraz między tunelami, wyposażony w dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Plan wspomnianego odcinka drogi obejmuje m.in budowę:

  • tunelu drogowego w masywie Barania o dług. ok. 830 m,
  • tunelu drogowy w masywie Białożyński Groń o dług. ok. 1000 m,
  • estakady nad ul. Zielona Góra i ul. Zielona o dług. ok. 940 m,
  • mostów drogowych i pozostałych estakad (7 szt.),
  • rozbudowa węzła Przybędza i węzła Milówka,
  • dodatkowych łącznic, umożliwiających skomunikowanie drogi S1 z pozostałymi drogami.

Według harmonogramu ten odcinek trasy S1 ma być ukończony w sierpniu 2023 r.