Akcja naprawcza dotyczy hybrydowych wersji Toyoty Yaris wyprodukowanych we Francji od 06.02.2018 r. do 02.04.2019 roku. W modelach tych może dojść do zerwania połączenia lutowanego tranzystorów z przetwornikiem redukującym napięcie pochodzące z akumulatora wysokonapięciowego do poziomu pozwalającego na ładowanie akumulatora niskonapięciowego.

Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, akumulator niskonapięciowy nie będzie prawidłowo ładowany przez przetwornik. Elektronika auta zasygnalizuje lampką kontrolną i sygnałem dźwiękowym oraz wyświetleniem komunikatu ostrzegawczego na ekranie. W przypadku dalszej jazdy akumulator niskonapięciowy zostanie rozładowany do poziomu, w którym układ hybrydowy może ulec wyłączeniu. To spowoduje utratę mocy przekazywanej na koła pojazdu. Podczas jazdy z wyższymi prędkościami utrata mocy generowanej przez układ hybrydowy może zwiększać ryzyko kolizji.

Właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi producenta w celu sprawdzenia przetwornika DC-DC i w razie potrzeby wymiany niezbędnych elementów.