Firma Kantar Media (dawniej TNS) obliczyła ile w 2016 roku wydały na reklamę firmy samochodowe działające w Polsce. Suma jest imponująca – 1 miliard 204 miliony 529 tys. złotych. Obejmuje ona wydatki na reklamę w telewizji, w radiu, w gazetach codziennych i magazynach, a także wydatki na reklamę w kinach i na bilbordach.

Jest tu jednak pewien problem – ta suma jest wielka, lecz czysto teoretyczna. Dlaczego? Ponieważ uwzględnia ceny cennikowe, bez rabatów. A jakie są rabaty w reklamie? To też tajemnica pilnie strzeżona zarówno przez tych, którzy wykupują reklamy, jak też je publikują.

Nieoficjalnie wiadomo, że rabaty mogą dochodzić do 70 proc. Przyjmując taką wartość rabatów na reklamy, z pierwotnej sumy 1,2 miliarda otrzymujemy realną – 361 mln 358 tys. zł.

W 2016 roku zarejestrowano w Polsce 416 123 samochody osobowe. Na jedno sprzedane auto przypada więc średnio 868 zł wydatków na reklamę.

A które firmy samochodowe wydają na reklamę najwięcej? Według Kantar Media najwięcej na reklamę w Polsce przeznacza Grupa Volkswagena (VW, Skoda, Audi, Seat, Porsche, a także Bentley, Bugatti i Lamborghini) – bez rabatów 337 milionów 233 tys. 694 zł.

Biorąc poprawkę na 70-proc. rabat, daje to sumę 101 mln 170 tys. 108 zł. Gdy podzielimy ją przez liczbę sprzedanych w 2016 r. samochodów (Skoda, VW, Audi, Seat i Porsche – 115 766 szt.), to okazuje się, że na reklamę jednego nowego sprzedanego na polskim rynku auta VW wydał 872 zł. To mniej więcej 1 proc. średniej ceny nowego samochodu w Polsce.

Jakie wydatki reklamowe poniosły w 2016 r. inne firmy?

Toyota wydała wg Kantar Media 123 412 786 zł. Po uwzględnieniu 70 procentowego rabatu daje to sumę 37 023 835 zł. Sprzedaż (razem z Lexusem) wyniosła 44 204 szt. – średnio na jedno auto przypada 837 zł.

Dużym reklamodawcą na polskim rynku jest Renault. Francuska firma wydała – nie uwzględniając rabatów – 107 195 665 zł. Biorąc pod uwagę 70-proc. rabaty, daje to 32 158 699 zł. Renault i należąca do niej Dacia sprzedały w 2016 r. w Polsce 40 559 aut – na jedno przypada więc 792 zł wydatków na reklamę.

Czwarte miejsce w wielkości wydatków na reklamę zajmuje BMW. Bez rabatów wydało w 2016 r. 68 739 537 zł, a urealniając tę sumę o 70-proc. rabat – 20 621 861 zł. BMW i należące do niego Mini sprzedały w Polsce 14 070 aut – na jedno przypada więc 1471 zł. To prawie dwa razy więcej niż we wcześniej wymienionych firmach.

Z kolei GM Poland wydał na reklamę jednego nowego auta znacznie mniej niż poprzednie firmy – bez uwzględnienia rabatów w 2016 r. przeznaczył na reklamę 63 867 591 zł, a biorąc pod uwagę 70 proc. rabat – 19 160 277 zł. W 2016 r. sprzedano w Polsce 34 212 Opli – na jedno nowe sprzedane auto wypada więc 560 zł.