- To porozumienie zostało zawarte w sprzyjającym momencie, gdyż DRD i DOE niedługo ogłoszą przetarg na projekt infrastruktury punktów ładowania samochodów elektrycznych. Sądzę, że to porozumienie zwiększy zainteresowanie naszym przetargiem i wykaże, iż Irlandia Północna jest dynamicznym i innowacyjnym regionem - powiedział minister rozwoju regionalnego Conor Murphy.

- Samochody elektryczne to poważna alternatywa dla środków transportu wykorzystujących paliwa kopalne. Przyczynią się do ograniczenia emisji CO2 i do osiągnięcia naszych celów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji hałasu. Samochody elektryczne są bardzo atrakcyjnym elementem przyszłości komunikacji i myślę, że porozumienie to umożliwi nam jak najszybsze osiągnięcie korzyści z nimi związanych - powiedział minister środowiska, Edwin Poots.

W ramach podpisanego porozumienia utworzone zostaną wspólne zespoły robocze, które przedstawią plany sieci infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w Irlandii Północnej. DRD i DOE ustaliły także, że przeanalizują ułatwienia i środki zachęcające do nabywania

i użytkowania samochodów elektrycznych przez klientów. Zadaniem aliansu Renault-Nissan będzie dostarczenie informacji i propozycji dotyczących sieci punktów ładowania, dostawy energii oraz szkoleń pod kątem samochodów elektrycznych. Przyczyni się to także do rozwoju eksploatacji samochodów elektrycznych w regionie.

- Porozumienie podpisane z Irlandią Północną stanowi dla nas okazję do nawiązania współpracy transgranicznej z Irlandią oraz dostęp do 1500 punktów ładowania na południu tego kraju. Poza zaangażowaniem rządu Irlandii Północnej na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii, porozumienie sprawia, że w roku 2012 kraj ten będzie idealnym rynkiem sprzedaży gamy elektrycznych samochodów Renault, o zerowym poziomie emisji - powiedział Thierry Syborn, dyrektor generalny brytyjskiego oddziału Renault.