22 kwietnia 2022 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie skontrolowali na krajowej "dwójce" w Worońcu zespół pojazdów. TIR przewoził 22 tony kulek polimerycznych ekspandujących (UN 2211) z Małaszewicz do Łańcuta. Jest to towar niebezpieczny i jego transport powinien być wykonywany w reżimie przepisów ADR (międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych).

Dalszą część artykułu znajdziesz pod materiałem wideo

Warunki takiego przewozu nie zostały jednak spełnione. Kontrola wykazała, że ładunek nie był zabezpieczony przed ewentualnym przemieszczeniem się, a "big bagi" były nieprawidłowo oznakowane. Ponadto kierowca nie posiadał wymaganego dokumentu przewozowego. Zdaniem funkcjonariuszy stwierdzone nieprawidłowości nie mogły zostać usunięte w miejscu kontroli i dlatego pojazd został zawrócony do nadawcy, gdzie został rozładowany.

Wobec przewoźnika inspektorzy lubelskiej ITD wszczęli postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w wysokości 2,6 tys. zł. Odpowiedzialność za niewłaściwie zorganizowany transport mogą ponieść także nadawca i załadowca.