Inspektorzy zawrócili transport tego towaru do nadawcy

ITD skontrolowała TIR-a, który wiózł 22 tony kulek polimerycznych ekspandujących. Ten towar jest niebezpieczny i wymaga transportu wg. zasad ADR. Inspektorzy lubelskiej Inspekcji Transportu Drogowego stwierdzili brak wymaganego dokumentu przewozowego, a także nieprawidłowe zabezpieczenie i oznaczenie ładunku. Transport został zawrócony do nadawcy.

Katalog Samochodów Auto Świat