Liderem wśród stosowanych olejów silnikowych jest Mobil, który zgodnie z opinią osób odpowiedzialnych za serwisowanie aut jest używany przez 23% właścicieli samochodów. Na drugim miejscu znalazł się Lotos, którego stosowanie wymienia co piąta osoba. Z kolei trzecią pozycję w rankingu zajął Castrol, z którego korzysta 17% badanych. Pozostałe marki stosowane są przez relatywnie niewielki odsetek właścicieli aut: Orlen – 6%, Shell i Elf po 4%, a Texaco i Total po 2%. Stosunkowo duże grono osób (około 15%), które są decydentami w zakresie serwisowania samochodu, w ogóle nie wie jakiego oleju silnikowego używa.

Mobil jest częściej stosowany przez osoby młodsze, w wieku 30-39 lat, 
o wyższym statusie społecznym,z wykształceniem wyższym, które dobrze oceniają swoją sytuację materialną. Z kolei klientami marki Lotos są nieco starsze osoby 
(w wieku 40-49 lat), które swój status materialny oceniają nieco gorzej w porównaniu z otoczeniem. Natomiast Castrol to marka popularna szczególnie wśród prywatnych przedsiębiorców mieszkających w dużych lecz nie największych miastach, od 100 do 500 tysięcy mieszkańców.

Wyniki badania pokazują także, że wśród użytkowników samochodów zakupionych z drugiej ręki Lotos cieszy się nieco większą popularnością niż dwie pozostałe marki Mobil i Castrol. Jest on stosowanyprzez 24% właścicieli takich aut.„Badanie pokazało, że dość duża grupa właścicieli samochodów nie wie jaki olej wlany został do silnika ich samochodu. Większy brak znajomości wykazują właściciele samochodów kupionych jako nowe, wśród których co czwarta osoba nie potrafi podać marki stosowanego oleju. Dane te pokazują jak dużą rolę decyzyjną mają w tym obszarze warsztaty samochodowe, zajmujące się profesjonalnie serwisowaniem naszych samochodów” – komentuje wyniki badania dr Magdalena Sawińska, Lider Sektora Badań Rynku Motoryzacyjnego TNS OBOP.

*****Informacje o badaniuDane pochodzą z badania OMNIMASprzeprowadzonego przez TNS OBOP w okresie 3 – 20 lutego 2011 na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18 lat i więcej; łączna liczba wywiadów 1981.