Badanie przeprowadzone pod koniec 2006 roku po drugiej edycji kampanii, wykazało na to, że już 78 proc. dzieci w tym wieku jest przewożonych prawidłowo. W tym roku organizatorzy kampanii przygotowali wiele gier na stronach internetowych kampanii i konkursów w różnych mediach zarówno dla dzieci jak i rodziców np. polegających na zaśpiewaniu piosenki. Informacje o konkursach i nagrodach będą zamieszczone na stronach internetowych kampanii. Nowością kampanii 2007 jest uruchomienie na stronie internetowej www.klubpancernika.pl Giełdy Pancernika - forum, na którym rodzice, którzy będą chcieli oddać używany fotelik oraz ci, którzy będą taki potrzebowali będą mogli się ze sobą skontaktować. Organizatorzy kampanii zachęcają przedstawicieli władz lokalnych aby stali się reprezentantami potrzeb tych rodziców, którzy nie maja dostępu do Internetu. Inicjatorem kampanii jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej oraz we współpracy z Policją, Ministerstwem Edukacji, Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, agencją reklamową PZL oraz Fundacją "Okularnicy" za strategię komunikacji oraz realizację kampanii odpowiedzialna jest Fabryką Komunikacji Społecznej. Program polega na kierowaniu działań edukacyjnych równolegle do dzieci oraz do ich rodziców. Strategia zakłada, że wykorzystana w spotach telewizyjnych i radiowych piosenka na melodię z filmu "Czterej Pancerni i Pies" trafi również do rodziców, a hasło "Pancernik Przypomina, Rodzic Zapina" zapadnie w ich pamięci. Bohaterem kampanii jest postać Pancernika, która po dwóch latach działań komunikacyjnych jest spontanicznie rozpoznawalna przez 50% dzieci z grupy docelowej kampanii, w wieku 4-12 lat. Program ten stanowi część europejskiego projektu badawczego polegającego na przeprowadzeniu wspólnych kampanii w krajach takich jak: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Włochy. W Polsce realizacją projektu zajmuje się Instytut Transportu Samochodowego a za komunikację odpowiedzialna jest Fabryka Komunikacji Społecznej.