Minister infrastruktury Marek Chodkiewicz podczas podpisania umowy z wykonawcą potwierdził, że Via Baltica to jedna z najważniejszych tras, nie tylko z punktu widzenia układu komunikacyjnego Polski, ale i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Dodał, że rząd przykłada szczególną wagę do jej jak najszybszej realizacji. Odcinek S61 od węzła Ełk Południe do węzła Wysokie, jest o tyle istotny, że obejmuje także budowę połączenia z już oddaną do ruchu obwodnicą Ełku. Dla regionu oznacza to bezpośrednie połączenie komunikacyjne z międzynarodową trasą, która połączy północ i południe Europy.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy, przed przystąpieniem do prac budowlanych, będzie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego, zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, zezwoleń i decyzji niezbędnych do zaprojektowania i wybudowania drogi.

Inwestycja będzie polegała na budowie odcinków dwujezdniowych dróg ekspresowych S61 oraz S16, wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Połączenie z siecią dróg lokalnych będzie możliwe poprzez węzeł Ełk Wschód.

Obecnie w realizacji jest 165 km drogi ekspresowej S61 o wartości 4 mld zł. Wkrótce zostaną podpisane umowy na budowę kolejnych 36 km tej trasy na łączną kwotę ok. 1,2 mld zł. Niektóre odcinki nowej trasy będą otwierane już w 2020 roku.

Droga S61
Droga S61