Jeszcze w tym tygodniu Minister infrastruktury chce wprowadzić w życie odpowiednią nowelizację przepisów, dzięki którym kierowcy będą zwolnieni z opłat drogowych w przypadku korków i karamboli, m.in. wypadków, uszkodzeń drogi, pożarów, powodzi, zagrożenia terrorystycznego, katastrof budowlanych czy osuwisk.

Zgodnie z projektem nowelizacji przedstawionym przez resort infrastruktury, w przypadku wystąpienia jednego z wyżej wymienionych zdarzeń, ma być uruchomiona procedura otwarcia bramek autostradowych. W takiej sytuacji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma poinformować o zdarzeniu Głównego Inspektora Transportu Drogowego i ma rekomendować mu odstąpienie od poboru opłat.

Ostateczna decyzja o zwolnieniu z poboru opłat należeć będzie do GITD. Według informacji podanych przez dziennik "Rzeczpospolita", znowelizowane przepisy mają wejść w życie już 3 listopada.