• W przetargu na badania zachowania pieszych i relacji z kierowcami wzięło udział trzech oferentów
  • Przetarg rozstrzygnięto na korzyść warszawskiego Instytutu Transportu Samochodowego
  • Ministerstwo Infrastruktury zapłaci za badania warszawskiemu ITS kwotę 349 996 zł

Aż 20 lokalizacji na terenie każdego z czterech województw – duże miasta, małe miejscowości oraz obszary niezabudowane. W tylu miejscach kontrolerzy sprawdzą zachowania pieszych na drodze oraz relacje z kierowcami na przejściach. Wszystko po to aby ocenić stan bezpieczeństwa na drogach w Polsce w ramach Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020.

Projekt badawczy o wartości niemal 350 tys. zł przeprowadza Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie (pierwsze wyniki mają trafić do ministerstwa już za kilka dni – 17 grudnia). ITS wygrał bowiem przetarg jaki ogłosiło Ministerstwo Infrastruktury. Zwycięstwo ITS nie powinno dziwić, gdyż warszawski instytut zaoferował najniższą cenę za badania. Ponad 490 tys. zł oczekiwała Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej z Gdańska. Jeszcze większą kwotę zgłosiła firma Collect Consulting z Katowic – ponad 512 tys. zł.

W ramach badań ITS ma wiele do sprawdzenia. Ministerstwo oczekuje takich danych o pieszych jak płeć, wiek, kierunek przechodzenia czy prędkość poruszania. Ponadto ustalone mają być straty czasu związane z oczekiwaniem na przejście oraz takie zachowania jak używanie telefonu, słuchanie muzyki, ustępowanie pierwszeństwa innym pojazdom, pisanie wiadomości czy prowadzenie rozmów. Ministerstwo chce się również dowiedzieć jak często piesi przekraczają drogę w miejscach niedozwolonych czy dokonują wtargnięcia na jezdnię i czy stosują się do sygnalizacji świetlnej.

W przypadku badań relacji kierowców i pieszych sprawdzane jest natężenie ruchu oraz to jak często zmotoryzowani ustępują pierwszeństwa w różnych sytuacjach. Pod uwagę brane są przypadki gdy pieszy dopiero zbliża się do przejścia, oczekuje na przekroczenie jezdni czy po prostu wchodzi na drogę. W badaniu mają być również liczone takie sytuacje gdy kierowca powoli wjeżdża na przejście wymuszając na pieszym szybsze opuszczenie drogi oraz wówczas gdy ostro hamuje tuż przed wyznaczonym miejscem.

Badacze mają także zadanie przeprowadzenia ankiet, by ustalić m.in. rodzaj podróży odbywanej przez pieszego (okazjonalna czy też codzienna). Ministerstwo chce się też dowiedzieć, czy piesi korzystają z elementów odblaskowych oraz czy stosują się do obowiązku poruszania się prawidłową stroną drogi.

Wszystkie badania powinny być zrealizowane w odpowiednich warunkach, czyli przy dobrej pogodzie, naturalnym oświetleniu (minimum 1 godzinę po kalendarzowym wschodzie i 1 godzinę przed kalendarzowym zachodem słońca). Istotne również to, aby w pobliżu nie było żadnych robót drogowych oraz innych utrudnień dla naturalnego przepływu ruchu. Z badania wykluczono drogi na których udział pojazdów ciężkich w ruchu przekracza 30 proc. wszystkich pojazdów. 

Pierwsze wyniki badań mają trafić do Ministerstwa Infrastruktury do 17 grudnia 2018 roku. Końcowy raport wraz z wynikami w formie graficznej powinien trafić do zamawiającego nie później niż 10 lutego 2019 roku.