Nowe przepisy wprowadzają możliwości poruszania się motocyklem trójkołowym osobom mającym prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat, szczególnie tym, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą odbyć egzaminu na prawo jazdy kategorii A.

W uzasadnieniu do nowelizacji wskazywano, że "technika jazdy motocyklem trójkołowym jest zdecydowania bardziej zbliżona do sposobu jazdy samochodem niż motocyklem jednośladowym. Skoro ustawodawca stwierdził, że do jazdy motocyklem do mocy 11 kW wystarczy prawo jazdy kategorii B, tym bardziej to samo prawo jazdy powinno być wystarczające do prowadzenia wszelkiego rodzaju motocykli trójkołowych".

Obecnie zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami uprawnienie do kierowania każdym typem motocykla trójkołowego przysługuje wyłącznie posiadaczowi prawa jazdy kategorii A, pod warunkiem ukończenia przez niego 21 lat. Prawo jazdy kategorii A1 i A2 uprawnia do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy nieprzekraczającej 15 kW pod warunkiem ukończenia przez kierującego 21 lat.

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm sześc., mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że ma się prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.