• Przejście przez drogę dla rowerów będzie możliwe na przejściu dla pieszych, a poza przejściem na takich samych warunkach jak dzisiaj przechodzenie przez jezdnię
 • Według nowych przepisów piesi powinni przechodzić przez drogę dla rowerów najkrótszą możliwą drogą
 • Przechodząc przez drogę dla rowerów, pieszy nie będzie mógł korzystać z telefonu ani innych rozpraszających uwagę urządzeń elektronicznych
 • Nowe przepisy ułatwiają ustalenie winnego w razie kolizji pieszego z rowerem albo hulajnogą elektryczną na drodze dla rowerów.
 • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onetu

Nowe przepisy wskazują obowiązki pieszych, którzy przekraczają lub wchodzą na drogę dla rowerów. Dotychczas zasad poruszania się pieszych w miejscach, gdzie droga rowerowa graniczy z chodnikiem, albo gdzie piesi przechodzą przez drogę dla rowerów, można się było domyślać: wynikały one ze zdrowego rozsądku niż z przepisów.

Teraz przepisy, które wchodzą w życie 21 września, stawiają sprawę jasno: droga dla rowerów staje się dla pieszych tym, czym dziś jest jezdnia czy np. torowisko. Nie wolno przekraczać jej byle gdzie, nie wolno po niej spacerować. Przechodząc przez drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych, należy się zastanowić, rozejrzeć i upewnić, że nie powodujemy zagrożenia. Gdy spowodujemy kolizję z rowerzystą, może nas to drogo kosztować, bo kolizja roweru z pieszym na drodze dla rowerów niemal domyślnie oznacza – zgodnie z nowymi przepisami – winę pieszego.

Zmiany nie tylko kosmetyczne

Najwięcej zmian w nowym Prawie o rucho drogowym wygląda na drobne korekty redakcyjne, ale tak zdecydowanie nie jest. Przykładowo, jeden z obowiązujących obecnie (do 21 września) przepisów brzmi:

"Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz (...) korzystać z przejścia dla pieszych". Po zmianach będzie tak:

"Pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych.”

Oznacza to, że z punktu widzenia pieszych drogę dla rowerów zrównano z jezdnią: nie można na nią wchodzić byle gdzie, nie można po niej spacerować, tak jak nie spaceruje się po jezdni.

Przejść przez drogę dla rowerów można np. na skrzyżowaniu

Oto kolejne fragmenty nowych przepisów:

"Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych jest dozwolone na przejściu sugerowanym albo poza przejściem sugerowanym jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu". I jeszcze:

"Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych (...) jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów".

Warto wiedzieć: rower to także pojazd, nowe przepisy wyraźnie nakazują ustąpić mu pierwszeństwa podczas przechodzenia przez drogę dla rowerów poza przejściem. Drogę dla rowerów należy przekraczać prostopadle do jej osi. Spowodowanie kolizji z rowerzystą na drodze dla rowerów poza przejściem nie tylko powoduje zagrożenie, lecz także oznacza odpowiedzialność karną i odszkodowawczą.

Co do przejścia sugerowanego: to zupełnie nowe pojęcie umieszczone w nowym Kodeksie drogowym. Oto oficjalna definicja:

"przejście sugerowane – nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, niebędące przejściem dla pieszych".

Nowe zakazy dla pieszych

Kolejny przykład zmiany w Prawie o ruchu drogowym. Obecnie przepis brzmi:

"Zabrania się wchodzenia na jezdnię:

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi". Po zmianach:

Zabrania się wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów:

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi".

Nowe przepisy zabraniają pieszym także:

 • przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
 • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko;
 • przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów
 • przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów od jezdni lub drogi dla rowerów, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują;
 • korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych.”

Znaki drogowe, które trzeba koniecznie poznać

Znak drogowy: droga dla pieszych i rowerów Foto: Auto Świat
Znak drogowy: droga dla pieszych i rowerów

Znak informujący o tym, że dany odcinek drogi jest "drogą dla rowerów" to symbol roweru. w kolorze białym na niebieskiej tarczy kolory niebieskiego (znak C-13). To nie budzi wątpliwości, podobnie jak jest dla większości ludzi oczywiste, że symbol pieszego na okrągłej niebieskiej tarczy oznacza drogę dla pieszych.

Nie każdy jednak rozpoznaje poprawnie znak C-13/C-16: na jednej niebieskiej tarczy oddzielone kreską symbole roweru i pieszych. Uwaga:

 • jeśli symbole pieszych i roweru na takim znaku oddzielone są poziomą kreską, to znak oznacza wspólną drogę dla pieszych i rowerów
 • jeżeli symbole pieszych i roweru oddzielone są pionową kreską, znak oznacza biegnące obok siebie drogi dla pieszych i rowerów.

Różnica jest zasadnicza: jeśli obok siebie biegną drogi dla pieszych i rowerów, to ani rowerzysta nie powinien wjeżdżać na drogę dla pieszych, ani pieszy nie powinien wchodzić na drogę dla rowerów pod rygorem odpowiedzialności za spowodowanie kolizji czy wypadku. Natomiast na drodze dla pieszych i rowerów poruszają się i rowerzyści, i piesi, jednak piesi mają pierwszeństwo.

Znak drogowy: biegnące obok siebie droga dla pieszych i droga dla rowerów Foto: Auto Świat
Znak drogowy: biegnące obok siebie droga dla pieszych i droga dla rowerów