Wprowadzenie karty kwalifikacji kierowcy to efekt dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych. Nowym dokumentem w większości przypadków muszą przejmować się tylko obcokrajowcy i początkujący kierowcy zawodowi – obowiązek wyrobienia go mają wyłącznie osoby, które nie posiadają honorowanego w Polsce prawa jazdy z wpisanym kodem 95 - jest to obowiązujący w świetle przepisów wpis do prawa jazdy, który potwierdza kwalifikacje kierowcy zawodowego.

Karta kwalifikacji kierowcy została wprowadzona rozporządzeniem

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało 5 kwietnia 2022 r. rozporządzenie na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Dokument wszedł w życie w środę 6 kwietnia 2022 r., ale nie zmienia nic w życiu kierowców zawodowych, którzy mają już "wbitą" w prawo jazdy liczbę 95.

Sprawdź: Prawo jazdy z rozszerzeniem albo... ograniczeniem. Rozszyfrowujemy kody

Co oznacza ten kod? W skrócie potwierdza posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonywania przewozów drogowych, czyli przejście niezbędnych badań i ukończenie wymaganych kursów, by legalnie pracować jako kierowca ciężarówki lub autobusu. Bez niego konieczny będzie nowy dokument wydany przez starostę. Wyrobienie go zajmuje maksymalnie dwa dni robocze, a opłata za wydanie wynosi 150 zł.

Wzór karty kwalifikacji kierowcy Foto: Ministerstwo Infrastruktury
Wzór karty kwalifikacji kierowcy

Co trzeba zrobić, aby otrzymać kartę kwalifikacji kierowcy?

Dokument jest wydawany po otrzymaniu od wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, okręgowej komisji egzaminacyjnej lub ośrodka szkolenia informacji o tym, że dana osoba otrzymała świadectwo kwalifikacji zawodowej. O kartę mogą zatem aplikować osoby posiadające "kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyśpieszoną, kwalifikację wstępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną".

Zobacz: Polskie ciężarówki uziemione. Ukraińscy kierowcy wracają bronić ojczyzny

Można także ubiegać się o wymianę karty kwalifikacji kierowcy na polską na podstawie karty wydanej przez inny kraj UE, Szwajcarię, Wielką Brytanię, Irlandię Północną lub państwo członkowskie EFTA. Aby wniosek nie został odrzucony, trzeba załączyć kopię prawa jazdy, kopię posiadanej karty kwalifikacji kierowcy, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne, potwierdzenie wpłaty i kolorową fotografię.