• Za nieodśnieżony samochód czy przyczynienie się w inny sposób do ograniczenia widoczności grozi nam mandat i punkty karne
  • Ograniczenie widoczności na skutek zaparowanej szyby zostało uwzględnione przez sąd jak umyślne zaniedbanie
  • Na skutek ograniczonej widoczności doszło do potrącenia pieszego na oznakowanym przejściu dla pieszych

Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres jednego roku, grzywna w wysokości 2000 zł, zwrot kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika – tak zakończyła się sprawa dla kierującej samochodem osobowym, która nie zadbała o oczyszczenie zaparowanej szyby i potrąciła pieszego na oznakowanym przejściu. Orzeczenie wydał sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa.

Sąd uznał (sygnatura akt: XIV K 658/16), że kierująca pojazdem umyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszystko z powodu braku utrzymania szyby przedniej w takim stanie, aby mieć zapewnione dostateczne pole widzenia. Na skutek zaniedbania (nie usunięto pary z szyby co potwierdzili świadkowie) doszło do zdarzenia, w którym kierowca nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu przez przejście dla pieszych. Potrącenie przykro skończyło się dla poszkodowanego. Doznał bowiem obrażeń głowy, złamań części kości udowej, piszczelowej oraz stawu skokowego.

Kluczowe w sprawie okazały się m.in. zeznania świadków, którzy potwierdzili, że kierująca nie oczyściła całej zaparowanej szyby a jedynie ograniczyła się do dość niewielkiej powierzchni. A to zaś oznaczało według sądu umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym określonych w art. 3 ust. 1 oraz art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Artykuł 3 ust. 1 stanowi że: ”Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie”.

W przypadku artykułu 66 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym istotny jest szczególnie jeden wymóg, aby pojazd uczestniczący w ruchu był m.in. tak utrzymamy, by korzystanie z niego „zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu”.

Warto pamiętać, że o powyższe przepisy mają zastosowanie także wówczas gdy poruszamy się samochodem z nieodśnieżonymi szybami. Co więcej grozi nam także mandat. W przypadku gdy policjant stwierdzi, że nie usunęliśmy śniegu z nadwozia, szyb, lusterek czy świateł oraz tablic rejestracyjnych to wówczas narażamy się na mandat w wysokości 500 zł oraz 6 punktów karnych.