Zwycięstwo w kategorii „Fuzje i przejęcia” przyniosło Spółce przejęcie w 2006 roku Rafinerii w Możejkach, które było największą w historii polską inwestycją zagraniczną.

W listopadzie 2007 roku Koncern wygrał polską edycję konkursu w tej samej kategorii, dzięki czemu mógł się ubiegać o nagrodę na szczeblu europejskim.

Konkurs „Best of European Bu­siness" jest organizowany przez firmę doradczą Roland Berger Strategy Consultants w ośmiu krajach Unii Europej­skiej: Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Włoszech oraz Polsce, która uczestniczy w nim od trzech lat.

- Zwycięstwo w europejskim finale konkursu„Best of European Business” napawa nas dumą - skomentował decyzję jury konkursu Piotr Kownacki, Prezes Zarządu PKN Orlen. Bardzo się cieszymy, że działania naszego Koncernu w obszarze fuzji znalazły uznanie w oczach międzynarodowych ekspertów. W ciągu ostatnich trzech lat ORLEN zrobił milowy krok w tym zakresie. Pozyskanie Unipetrolu, największego czeskiego holdingu paliwowego, stało się punktem zwrotnym w rozwoju naszej Spółki, a bezprecedensowa w historii polskich inwestycji zagranicz­nych akwizycja Mazeikiu Nafta pozwoliła nam na podjęcie rywalizacji o pozycję regional­nego lidera.

Uroczysta gala, w trakcie której wręczono nagrody „Best of Best of European Business” odbyła się na zakończenie pierwszego dnia Europejskiego Szczytu Biznesu w Brukseli.

Szczyt, zorganizowany przez Europejską Federację Przemysłu (BUSINESSEUROPE) przy wsparciu Komisji Europejskiej zgromadził około 3000 decydentów z całego świata. Ponad 90 prelegentów dyskututowało kluczowe kwestie związane z biznesem i polityką, ze szczególnym uwzględnieniem tego, w jaki sposób aspekty środowiskowe wpływają na funkcjonowanie globalnej gospodarki.