• Według ekspertów z ITS stosowanie płynów złej jakości może wydłużyć drogę hamowania, a nawet całkowicie uniemożliwić hamowanie
  • Niestety, równie poważnym problemem jest zapominalstwo kierowców, którzy nie kontrolują stanu płynu hamulcowego
  • Blisko co 4 kierowca przyznał się, że nigdy nie wymieniał płynu hamulcowego w soim samochodzie

Centrum Badań Materiałowych Instytutu Transportu Samochodowego sprawdziło jakość popularnych płynów hamulcowych klasy DOT-4 dostępnych na polskim rynku. Przebadano dziesięć popularnych produktów do pojazdów silnikowych. Eksperci ITS sprawdzili m.in. wartość temperatury wrzenia i lepkość, czyli parametry decydujące o jakości płynu. Wyniki okazały się mocno niepokojące.

- Wyniki badania wykazały, że cztery z dziesięciu płynów nie spełniały określonych w normie wymagań. Zbyt niską wartość temperatury wrzenia płynu wykazały cztery płyny, a dwa spośród nich podczas badania prawie całkowicie odparowały, przy okazji wykazując brak odporności na utlenianie. W ich przypadku na materiałach laboratoryjnych pojawiły się również wżery korozyjne – tłumaczy Ewa Rostek, kierownik Centrum Badań Materiałowych ITS.

ITS alarmuje, że stosowanie takich płynów hamulcowych (niespełniających norm jakościowych) może wydłużyć drogę, a w skrajnych przypadkach nawet całkowicie uniemożliwić hamowanie pojazdu!

Kierowcy rzadko pamiętają o kontroli i wymianie płynu

Problem leży nie tylko po stronie złej jakości niektórych płynów hamulcowych. Kłopoty fundują sobie sami kierowcy, zapominając o kontroli i okresowej wymianie płynu. Trzeba pamiętać, że płyn z czasem po prostu się starzej i traci swoje właściwości, dlatego wszyscy producenci zalecają ich kontrolę co 2-3 lata i ewentualną wymianę.

Oczekiwanie jednak mocno rozmijają się z rzeczywistością. Badania Instytutu z 2014 roku wykazały, że 22 proc. polskich kierowców nigdy (!) nie zlecało jego wymiany, a w 27 proc. kontrolowanych pojazdów kwalifikował się on do natychmiastowej zmiany.

- Musimy pamiętać, że płyn hamulcowy jest higroskopijny tzn. absorbuje wodę z otoczenia. Im mniej wody, tym wyższe parametry wrzenia i większa skuteczność działania. Temperatura wrzenia płynu klasy DOT-4 powinna wynosić co najmniej 230°C, a klasy DOT-5 nie mniej niż 260°C – przypomina Ewa Rostek z ITS.

Jak się ma jakość płynu do drogi hamowania

Sprawne hamulce, z wysokiej jakości płynem w układzie, osiągają pełen potencjał działania po czasie ok. 0,2 sekundy. W praktyce oznacza to (przyjmując, że pojazd poruszający się z prędkością 100 km/h pokonuje dystans 27 m/s), że hamowanie rozpoczyna się dopiero 5 metrów po wciśnięciu hamulca. Mając płyn, niespełniający wymaganych parametrów, droga hamowania będzie nawet 7,5-krotnie dłuższa, a samochód zacznie hamować dopiero po 35 metrach od chwili, gdy pedał hamulca został wciśnięty!

Źródło: ITS