• Już od stycznia policjanci będą sprawdzać przebieg pojazdu podczas niemal każdej kontroli drogowej
  • Przebieg nie musi być sprawdzany m.in. podczas tzw. akcji trzeźwości czy w niezarejestrowanych pojazdach przewożonych tranzytem przez Polskę
  • Dane o przebiegu będą przekazywać do CEPiK także Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celno-Skarbowa oraz Żandarmeria Wojskowa

Od 1 stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać jeden z przepisów dotyczących nowych zasad kontroli ruchu drogowego. Od tego czasu policjanci będą obowiązkowo sprawdzać przebieg każdego pojazdu zatrzymanego do kontroli drogowej. Nie ma przy tym znaczenia, czy celem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego auta czy też rutynowe przejrzenie dokumentów.

Kontrola przebiegu to niejedyny obowiązek funkcjonariuszy. Dane z kontroli licznika mają być niezwłocznie przekazane do centralnej ewidencji pojazdów. Aby stało się to możliwe konieczne jest nowe rozporządzenie w sprawie katalogu danych, które gromadzone są w CEPiK-u. Odpowiedni projekt już jest. Ministerstwo Cyfryzacji przekazało go do konsultacji.

Z nowego rozporządzenia wynika, że nie tylko policja jest zobowiązana do przekazywana danych o przebiegu oraz innych informacji dotyczących pojazdu. W uzasadnieniu projektu czytamy: „Jednocześnie w art. 80ba ust. 1 pkt 4 i pkt 6a dodawane są nowe podmioty obowiązane do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów – organy Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie przekazywania danych o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego lub profesjonalnego dowodu rejestracyjnego albo blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz Służba Celno-Skarbowa w zakresie przekazywania danych o odczycie drogomierza podczas kontroli. Wobec opisanej powyżej zmiany przepisu upoważniającego zachodzi konieczność wydania nowego rozporządzenia.”

Dane o przebiegu odczytanym podczas kontroli będzie przekazywać zatem nie tylko Policja, ale także Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celno-Skarbowa oraz Żandarmeria Wojskowa. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało przy tym udostępnienie odpowiedniej zaktualizowanej aplikacji do przekazywania danych.

Według planów rozporządzenie powinno wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.