Przejścia dla pieszych do modernizacji lub likwidacji - audyt GDDKiA

Auto Świat
Wiele z dotychczas zbudowanych przejść dla pieszych wymaga likwidacji, gdyż dają pieszym złudne poczucie bezpieczeństwa. Oto wnioski z audytu przeprowadzonego przez GDDKiA. Drogowa dyrekcja nie szczędzi słów krytyki na temat błędów popełnianych podczas budowy przejść i pobliskiej infrastruktury.

Katalog Samochodów Auto Świat